Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Bełchatowski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o wyniku naboru nr 11/2019 na stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2019-06-12 15:06:08
Informacja o wyniku naboru nr 9/2019 na stanowisko ds. kontaktów z mediami w Zespole ds. Promocji 2019-06-04 15:25:31
Informacja o wyniku naboru nr 7/2019 na stanowisko ds. rekultywacji gruntów, ochrony gleby i powierzchni ziemi oraz rolnictwa, łowiectwa i rybołówstwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2019-05-10 13:48:02
wyniki naboru na stanowisko referenta d/s kadrowo-administracyjnych w II LO w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-04-16 14:57:53
Informacja o wyniku naboru nr 6/2019 na stanowisko ds. gospodarki odpadami. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - dokument stracił ważność 2019-04-08 14:19:36
Informacja o wyniku naboru nr 5/2019 na stanowisko ds. obsługi prawnej - Radca Prawny w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-04-01 13:55:04
Informacja o wyniku naboru Nr 4/2019 na stanowisko Kierownika Referatu ds. gospodarowania Mieniem Powiatu w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-02-28 15:15:12
Informacja o wyniku naboru Nr 3/2019 na stanowisko ds. księgowości dochodów w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-02-27 09:42:40
Informacja o wyniku naboru Nr 2/2019 na stanowisko ds. sprawozdawczości i planistyki zasobu nieruchomości w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-02-25 09:27:44
Informacja o wyniku naboru Nr 1/2019 na stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-02-25 09:24:34
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-02-04 08:12:34
Informacja o wyniku naboru Nr 9/2018 na stanowisko ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-12-04 15:33:08
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - referent d/s płac w II LO w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-10-29 13:13:05
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administarcyjno - biurowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 8/2018 - dokument stracił ważność 2018-10-22 13:49:49
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. udostępniania danych z zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 7/2018 - dokument stracił ważność 2018-10-11 14:54:53
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Kontroli Powiatu w Zespole ds. Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 6/2018 - dokument stracił ważność 2018-10-11 11:36:34
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w CADOPO-W w Bełchatowie 2018-10-03 13:53:17
Informacja o wyniku naboru na stanowisko - st. inspektor d/s BHP w II LO w Bełchatowie 2018-09-10 08:15:59
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-08-16 13:55:12
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. promocji i współpracy z przedsiębiorcami w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-07-16 12:43:57
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-05-22 09:19:41
Informacja o wyniku naboru nr 4/2018 na stanowisko ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-05-10 13:41:52
Informacja o wyniku naboru nr 3/2018 na stanowisko ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-04-03 12:17:36
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bełchatowie 2018-03-15 11:22:58
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-02-22 14:33:56
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-02-22 11:37:29
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bełchatowie 2018-01-31 08:32:07
Informacja o wyniku naboru nr 1/2018 na stanowisko ds. architektury i budownictwa dla Gminy Bełchatów w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2018-01-29 14:18:19
Infomacja o wyniku naboru nr 6/2017 na stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-12-28 15:32:37
Informacja o wyniku naboru nr 4/2017 na stanowisko pracy ds. obsługi prawnej - Radca prawny w Biurze Radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-12-08 15:08:34
Informacja o wyniku naboru nr 14/2016 na stanowisko ds. księgowości dochodów w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-11-29 15:32:42
Informacja o wyniku naboru Nr 4/2017 na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-03-07 13:34:49
Informacja o wyniku naboru Nr 1/2017 na kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-02-09 10:10:01
Informacja o wyniku naboru nr 2/2017 na stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-02-06 14:32:53
Wynik naboru na stanowisko - pracownik d/s kadr w II LO w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-02-03 10:23:43
Informacja o wyniku naboru nr 13/2016 na stanowisko pracy ds. obsługi prawnej - Radca prawny w Biurze Radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-01-26 13:43:19
Informacja o wyniku naboru nr 12/2016 na stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2016-12-30 12:26:40
Informacja o wyniku naboru nr 11/2016 na stanowisko Koordynatora Zespołu ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2016-12-14 11:56:48
Informacja o wyniku naboru nr 10/2016 na stanowisko ds. promocji i współpracy z przedsiębiorcami w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2016-11-22 14:39:05
wyniki naboru na stanowisko d/s ochrony środowiska w obrębie dróg powiatowych (PZD) - dokument stracił ważność 2016-11-15 09:03:35
Informacja o wyniku naboru Nr 1/2016 na wolne na stanowisko urzędnicze inspektora ds. bhp i ochrony przeciwpożarowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2016-10-04 11:15:58
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. inwestycji i nadzoru w Wydziale Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór Nr 9/2016 2016-07-27 15:17:33
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. architektury ibudownictwa dla gminy Szczerców w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór Nr 8/2016 2016-07-27 15:15:03
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rejestracji pojadzów w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór Nr 7/2016 2016-07-07 13:43:46
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. realizacji projektów społecznych w Wydziale Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór Nr 6/2016 - dokument stracił ważność 2016-06-21 11:15:41
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2016-06-08 08:20:20
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. rejestracji opjazdów i obsługi systemu Q-matic w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 5/2016 - dokument stracił ważność 2016-06-02 11:32:58
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi Zarządu w Zespole ds. Administracyjnych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 4/2016 - dokument stracił ważność 2016-06-02 11:31:07
nformacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Sportuw Bełchatowie - dokument stracił ważność 2016-05-19 15:24:10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2016-05-19 15:23:10
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarowania środkami z zakresu ochrony środowska i gospodarki wodnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 3/2016 - dokument stracił ważność 2016-03-23 10:07:54
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarowania środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 2/2016 - dokument stracił ważność 2016-02-12 14:34:17
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 1/2016 - dokument stracił ważność 2016-02-04 14:02:59
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. budżetu i analiz w Zespole ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 19/2015 - dokument stracił ważność 2016-01-20 11:01:57
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarowania mieniem Powiatu w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 18/2015 - dokument stracił ważność 2016-01-20 10:35:14
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 17/2015 2015-12-29 14:14:47
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów i obsługi systemu Q-MATIC w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 15/2015 - dokument stracił ważność 2015-12-29 14:13:14
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. architektury i budownictwa dla gminy Kleszczów w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 16/2015 - dokument stracił ważność 2015-12-15 14:14:08
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 14/2015 - dokument stracił ważność 2015-12-15 14:08:55
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi prawnej-Radca Prawny w Biurze Radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 13/2015 - dokument stracił ważność 2015-11-20 12:07:07
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy ds. obsługi prawnej - Radca prawny w Biurze Radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - Nabór nr 12/2015 - dokument stracił ważność 2015-11-12 10:14:56
Informacja o wyniku naboru nr 10/2015 na stanowisko ds. obsługi prawnej - Radca Prawny w Biurze Radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2015-09-01 08:16:44
Informacja o wyniku naboru nr 11/2015 na stanowisko ds. obsługi prawnej - Radca Prawny w Biurze Radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2015-08-25 13:50:41