Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa ulicy Armii Krajowej - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - drogi wojewódzkiej i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego - drogi powiatowej w Bełchatowie.