Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Szczerców z dnia 19.07.2018 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 101058E w miejscowości Grudna w zakresie dotyczącym: jezdni, poboczy, chodnika, zjazdów, odwodnienia drogi.