budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny do zasilenia linii produkcyjnej kosmetyków,

 

Lp.

Karta informacyjna

1.

Numer karty/rok

24/2018

 

2.

Rodzaj dokumentu/Nazwa dokumentu

Wniosek o pozwolenie na budowę

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu -

opis dokumentu

 

  1. budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny do zasilenia linii produkcyjnej kosmetyków;

  2. budowę dwóch zbiorników naziemnych V=30000 litrów (30,0m3);

  3. budowę przyłącza gazu;

  4. budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku przemysłowym (produkcyjno - magazynowym);

  5. budowę wlz elektroenergetycznej dla zasilenia agregatów pompowych.                                                   Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid.: 102/25, 102/26, 140/2, obręb 01, ul. Zachodnia 25, miasto Zelów.

4.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, nazwa organu

 

Powiat bełchatowski.

Starosta Bełchatowski.

 

5.

Znak sprawy

 

AB.6740.1175.2018.3.DA

6

Dokument wytworzył

 

Dorota Augustyniak

7.

Data dokumentu

(złożenia wniosku)

 

02.10.2018

8.

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres)

 

                   Fabryka Kosmetyków "POLLENA - EWA" S.A.

z/s ul. Zachodnia 25, 97 – 425 Zelów

9

Załączniki do wniosku

 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. 4 egzemplarze projektu budowlanego

3. Decyzja Burmistrza Zelowa o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: GB4.6220.6.02018 z dnia 10.08. 2018 r.

 

10.

Data zatwierdzenia dokumentu

(wydania decyzji)

 

20.11.2018r.

11.

Dokument zatwierdził

 

Stelmasik Monika - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

12.

Numer decyzji i znak sprawy

 

DECYZJA NR 1532.2018, znak:AB.6740.1.1207.2018.3.DA

13.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

LUB

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

obejmującego:

  1. budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny do zasilania linii produkcyjnej kosmetyków;

  2. budowę dwóch zbiorników naziemnych V= 30000 litrów (30,0m3);

  3. budowę przyłącza gazu;

  4. budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku przemysłowym (produkcyjno - usługowym);

  5. budowę wlz elektroenergetycznej dla zasilenia agregatów pompowych.                                                               Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 102/25, 102/26, 140/2, obręb 01, ul. Zachodnia 25, miasto Zelów.

14.

Miejsce przechowywania dokumentu oraz zapoznania się z dokumentacją sprawy i treścią decyzji (nazwa instytucji, nazwa wydziału, nr pokoju, nr telefonu)

 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

ul. Pabianicka 26

97-400 Bełchatów

Wydział Architektury i Budownictwa

pokój 20A, tel. 44 635 86 48

 

15.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

Nie dotyczy

16.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

 

17.

Uwagi

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Augustyniak 20-11-2018 17:16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Augustyniak 20-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Dorota Augustyniak 05-12-2018 11:48:36