decyzje, pozwolenia oraz inne dokumenty podlegające publikacji na podstawie odrębnych przepisów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie - dokument stracił ważność 2019-03-11 08:39:26
PGE budowa linii kablowej 0,4 kV-Postękalice 2019-02-15 08:35:05
przebudowa linii napowietrznej w zakresie budowy stanowiska słupowego w istniejącym śladzie linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działki 327 w obrębie geodezyjnym podklucze , gm. Szczerców 2018-12-10 13:51:05
budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działki 470/4, obr.Kluki, gm.Kluki 2018-12-07 15:13:02
budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego Zagadki, Szczerców - dokument stracił ważność 2018-12-06 14:41:13
budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym, Borki - dokument stracił ważność 2018-11-21 13:29:32
linia kablowa 0,4kV wraz z przyłączem, Zdzieszulice Górne - dokument stracił ważność 2018-11-21 13:25:35
Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2018-11-08 14:16:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2018-11-08 14:09:00
Informacja PGWWP (Rasy, gm. Drużbice) - dokument stracił ważność 2018-11-07 13:02:05
Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2018-10-31 09:38:18
Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2018-10-31 09:37:33
Kanalizacja deszczowa, Szczerców, Szczerców - dokument stracił ważność 2018-10-19 14:51:53
Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości 2018-09-13 09:34:09
przebudowa linii kablowej 0,4kV z budową linii kablowej, Bukowa - dokument stracił ważność 2018-09-05 13:04:14
rozbudowa sieci wodociągowej Janów - dokument stracił ważność 2018-08-31 15:19:24
rozbudowa sieci wodociągowej Janów 2018-08-31 15:16:31
rozbudowa sieci wodociągowej Janów 2018-08-31 15:13:13
linia kablowa 0,4kV wraz z przyłączem, Zawady - dokument stracił ważność 2018-08-31 12:53:30
linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym,, obręb Oleśnik - dokument stracił ważność 2018-08-31 12:46:58
linia kablowa 0,4kV wraz z przyłączem, Zdzieszulice Górne - dokument stracił ważność 2018-08-17 13:07:39
budowa i przebudowa linii kablowej elektroenergetycznej wraz ze złączem, Adamów - dokument stracił ważność 2018-08-14 16:56:55
linia kablowa 0,4kV z budową przyłącza, Mazury - dokument stracił ważność 2018-08-10 08:21:56
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV - dokument stracił ważność 2018-08-09 12:53:46
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV - ul. Radomszczańska 2018-08-08 09:05:06
zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV wraz z przyłaczem 2018-05-09 13:43:47
Zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4kV wraz z przyłączem - dokument stracił ważność 2018-05-09 13:26:28
Rozbudowa sieci wodociągowej Mazury - dokument stracił ważność 2018-04-27 07:57:26
Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz szafki złączowo-pomiarowej ZK1+ZP1A, obr. Zagadki, gm. Szczerców 2018-04-20 09:17:19
zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego 2018-04-17 15:59:00
Zgłoszenie budowy oświetlenia ul. Kasztanowej oraz ulicy dojazdowej pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Jesienną 2018-04-10 12:52:50
Zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4kV wraz z przyłączem obręb Kałduny - dokument stracił ważność 2018-04-06 09:33:17
zgłoszenie budowy linii kablowej wraz z przyłączem 2018-04-05 09:35:06
zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - dokument stracił ważność 2018-03-23 08:39:04
Zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4kV wraz z przyłączem - dokument stracił ważność 2018-03-15 08:43:25
Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2018-01-24 09:06:01
Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2018-01-24 09:05:26
Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości 2017-12-08 10:29:13
Rozbudowa sieci wodociągowej Mazury - dokument stracił ważność 2017-12-01 15:08:23
Pozwolenie wodnoprawne - dokument stracił ważność 2017-11-08 11:43:01
Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2017-10-04 09:51:44
Pozwolenie wodnoprawne - dokument stracił ważność 2017-09-06 11:03:06
Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2017-09-04 12:47:19
Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2017-09-04 12:46:54
Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2017-08-02 14:22:23
Uchwala Nr 9 z dn. 7.06.2017r. Zwyczajnego Zgro,adzenia Współników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w sprawie zasad ksztaltowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. 2017-06-09 10:10:49
Uchwała Nr 8 z dnia 7.06.2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Współników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. 2017-06-09 10:08:45
Przebudowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV - dokument stracił ważność 2017-02-15 14:43:33
Budowa linii kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego Wólka Łękawska - dokument stracił ważność 2017-02-10 12:25:14
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV Wola Mikorska-Zalesna do działki - dokument stracił ważność 2016-11-17 15:29:28
Zgłoszenie - PGE Dystrybucja S.A. 2016-10-17 08:08:37
Zgłoszenie przebudowy drogi powiatowej Nr 1929 E z odwodnieniem 2016-09-21 10:38:59
Pozwolenie wodnoprawne - dokument stracił ważność 2016-08-01 14:13:18
Architektura i Budownictwo 2015-06-25 08:11:40
Ochrona Środowiska 2015-05-22 11:51:42