Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Bełchatowski
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenia, obwieszczenia Starosty i innych uprawnionych organów

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 255 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE PODWODY KOLONIA, GMINA BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ ŁÓDZKIE. 2020-02-06 10:51:07
Obwieszczenie PGW Wody Polskie o prowadzonym postępowaniu na wniosek gminy Szczerców 2020-01-17 13:15:44
Ogłoszenie o sprzedaży urządzeń i narzędzi przez Centrum Kształcenia Zawodowego - dokument stracił ważność 2020-01-08 15:10:43
Obiewszczenie wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 1279.2014, znak: AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.08.2014r. pod nazwą: realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1500E (ul. Główna) na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie przy ulicach Głównej, Milenijnej i Sportowej oraz drogi powiatowej nr 1921E (ul. Ogrodowa) na odcinku od ul. Głównej do ul. Milenijnej wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego oraz przyległymi terenami publicznymi 2019-12-23 10:10:29
Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Adamów i Józefów, gminy Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2019-11-29 08:20:45
Zapytanie ofertowe na zadanie "Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie" - dokument stracił ważność 2019-11-20 11:04:48
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH SPORZĄDZENIA PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POPRZEDZONE USTALENIEM GRANIC W GMINIE RUSIEC OBRĘB RUSIEC DZIAŁKA NR 2173 - dokument stracił ważność 2019-11-13 13:39:29
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego znak: AB.6740.8.5.2019.8.TP.DA o wydaniu decyzji zrid nr 1424.2019- ul. Miła Kleszczów etap II - dokument stracił ważność 2019-11-13 13:17:15
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego znak: AB.6740.8.4.2019.8.TP.DA o wydaniu decyzji zrid nr 1401.2019- ul. Miła Kleszczów etap I - dokument stracił ważność 2019-11-13 12:53:29
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GMINIE KLUKI, OBRĘB KUŹNICA KASZEWSKA, DZIAŁKI 722, 724. - dokument stracił ważność 2019-11-07 14:07:50
Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zrid w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr DP3915 - Piaski - dokument stracił ważność 2019-10-18 11:37:11
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH SPORZĄDZENIA PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POPRZEDZONE USTALENIEM GRANIC W GMINIE RUSIEC OBRĘB DĘBY WOLSKIE, DZIAŁKA NR 274. - dokument stracił ważność 2019-10-10 14:14:23
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU DZIAŁEK UJAWNIONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W GMINIE KLUKI, OBRĘB PARZNO-LESISKO, DZIAŁKA NR 45/3 Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI 46/2, 46/3, 42. - dokument stracił ważność 2019-10-09 10:38:50
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK BĘDĄCYCH WE WŁADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW POŁOŻONYCH W GMINIE KLESZCZÓW OBRĘB CZYŻÓW, DZIAŁKI NR 956/1, 962/1. - dokument stracił ważność 2019-10-02 13:28:38
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK BĘDĄCYCH WE WŁADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW POŁOŻONYCH W GMINIE KLESZCZÓW OBRĘB FOLWARK, DZIAŁKA NR 162/1. - dokument stracił ważność 2019-10-02 13:14:05
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK BĘDĄCYCH WE WŁADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW POŁOŻONYCH W GMINIE KLUKI OBRĘB KUŹNICA KASZEWSKA, DZIAŁKI NR 773, 1219. - dokument stracił ważność 2019-10-02 13:06:02
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK BĘDĄCYCH WE WŁADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW POŁOŻONYCH W GMINIE KLUKI OBRĘB TRZĄS, DZIAŁKI NR 130, 105/2. - dokument stracił ważność 2019-10-02 12:57:51
Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej 101402E ul. Miłej w Kleszczowie 2019-09-18 etap II - dokument stracił ważność 2019-09-26 13:28:36
Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: ADAMÓW i JÓZEFÓW, położonych w gminie BEŁCHATÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2019-09-20 08:38:58
Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej 101402E ul. Miłej w Kleszczowie etap I - dokument stracił ważność 2019-09-18 10:46:19
informacja o wszczęciu postępowania adm. ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn "Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Dobrzelów" - dokument stracił ważność 2019-09-09 12:47:06
informacja o wszczęciu postępowania adm. ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie" - dokument stracił ważność 2019-09-09 12:43:42
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU DZIAŁEK UJAWNIONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W GMINIE RUSIEC, OBRĘB WINCENTÓW, DZIAŁKA NR 309. - dokument stracił ważność 2019-09-04 14:20:21
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ORAZ PRZYJĘCIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM, GMINIE BEŁCHATÓW, OBRĘBIE WOLA KRUSZYŃSKA,  DZIAŁKI 396/3, 396/4, 396/5. - dokument stracił ważność 2019-08-28 08:30:21
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych wzdłuż rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej 476, a także na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Piłsudskiego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-07-30 10:33:56
obwieszczenie Dyrektora Regionalnegi Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Rolnych Suflidowo Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2019-07-25 09:36:53
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GMINIE KLUKI, OBRĘB PARZNO - LESISKO, DZIAŁKI 44, 45/2 Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI 46/1, 46/2, 45/3, 42. - dokument stracił ważność 2019-07-25 09:09:44
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIU PRZEBIEGU GRANIC POMIĘDZY DZIAŁKAMI POŁOŻONYMI W GMINIE BEŁCHATÓW OBRĘB ADAMÓW OZNACZONYCH NUMEREM DZIAŁEK 62/3, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/6, 63/15, 63/16, 381.  - dokument stracił ważność 2019-07-23 10:39:53
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH UJAWNIONYCH UPRZEDNIO W EWIDENCJI GRUNTÓW POŁOŻONYCH W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM GMINA DRUŻBICE OBRĘB HUCISKO DZIAŁKI 178/2, 190/2 Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI 242, 190/3, 190/1, 178/1, 178/3, 195 ORAZ DZIAŁKĄ 138/4 W OBRĘBIE MZURKI GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA. - dokument stracił ważność 2019-07-22 12:20:06
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH UJAWNIONYCH UPRZEDNIO W EWIDENCJI GRUNTÓW POŁOŻONYCH W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM GMINA DRUŻBICE OBRĘB PODSTOŁA DZIAŁKA 573 Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI 572, 574, 477. - dokument stracił ważność 2019-07-19 09:51:31
Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr DP 3915E - dokument stracił ważność 2019-07-12 08:30:03
Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zrid w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - dokument stracił ważność 2019-07-02 14:17:02
Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zrid w sprawie rozbudowy ul. Zamoście w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-06-07 10:43:38
Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia 0,4kV - Bełchatów 2019-05-16 14:31:52
ZAWIADOMIENIE O USTALENIU GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ DLA DZIAŁEK STANOWIĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ, OZNACZONYCH NR 128, 129 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BRZEZIE, GMINIE DRUŻBICE, POWIECIE BEŁCHATOWSKIM Z DZIAŁKAMI PRZYLEGŁYMI. - dokument stracił ważność 2019-05-15 13:14:08
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2019-05-06 11:55:14
Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - dokument stracił ważność 2019-05-06 10:14:55
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ, OZNACZONEJ NR 169/2 Z DZIAŁKAMI PRZYLEGŁYMI W OBRĘBIE KAŁDUNY POŁOŻONEJ W GMINIE BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2019-04-09 09:22:31
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM USTALENIA GRANIC DZIAŁKI NR 82, OBRĘB OSINY POŁOŻONEJ W GMINIE SZCZERCÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2019-04-05 08:28:06
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR: 655, 653/1 OBRĘB PRĄDZEW POŁOŻONYCH W GMINIE RUSIEC, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2019-04-03 09:17:06
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR: 28, 29, 31 OBRĘB DUBIE POŁOŻONYCH W GMINIE SZCZERCÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2019-03-18 14:52:41
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POD DROGĘ WOJEWÓDZKĄ, OZNACZONYCH NR 207. 209 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE NR 21 - ŁOBUDZICE ORAZ OZNACZONYCH NR 649, 650 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE NR 22 - KOLONIA ŁOBUDZICE - dokument stracił ważność 2019-03-08 10:02:09
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 1 POŁOZONEJ W OBRĘBIE NR 14 MIASTA ZELÓW - dokument stracił ważność 2019-02-25 12:47:03
Zawiadomienie o czynnościach ustaleniu przebiegu granic nieruchomości w obrębie Chabielice, gmina Szczerców - dokument stracił ważność 2019-02-25 11:08:45
Zawiadomienie o czynnościach ustaleniu przebiegu granic nieruchomości w obrębie Podwody, gmina Bełchatów - dokument stracił ważność 2019-02-22 09:01:47
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI KOCISZEW GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2019-01-23 12:15:08
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI PRZECZNIA GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2019-01-11 08:19:26
INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: KALISKO - KĄSIE i RZĄSAWA, gmina Bełchatów - dokument stracił ważność 2018-12-17 08:55:04
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI, POŁOŻONĄ W OBRĘBIE BRZEZIE, DZ. 253/1, GMINA SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2018-12-10 12:52:47
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 24.08.2018 r. decyzji nr 1130.2018, znak: AB.6740.8.7.2018.1.TP zmieniającej w części decyzję Starosty Bełchatowskiego nr 2020.2012, znak: AB.6740.8.10.2012.1.AM.KD z dnia 10.12.2012 r. wydaną dla Wójta Gminy Szczerców o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącą inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej (Nr 101076E) wraz z urządzeniami (zjazdy, rowy) w miejscowości Stanisławów I. - dokument stracił ważność 2018-12-07 09:40:31
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 28.11.2018r. na wniosek Wójta Gminy Szczerców decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1567.2018, znak: AB.6740.8.8.2018.1.EM.MJ.BM dla inwestycji pn: ?Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 101058E w miejscowości Grudna? w zakresie: jezdni, poboczy, chodnika, zjazdów, odwodnienia drogi. - dokument stracił ważność 2018-11-30 15:11:30
ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. - dokument stracił ważność 2018-11-23 14:23:08
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU RZĄSAWA POŁOŻONEGO W GMINIE BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2018-10-26 13:09:02
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Szczerców z dnia 19.07.2018 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 101058E w miejscowości Grudna w zakresie dotyczącym: jezdni, poboczy, chodnika, zjazdów, odwodnienia drogi. - dokument stracił ważność 2018-10-18 13:02:12
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: KALISKO-KĄSIE i RZĄSAWA, położonych w gminie BEŁCHATÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2018-09-28 09:41:48
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O NUMERZE: 955, 965 W OBRĘBIE CZYŻÓW W GMINIE KLESZCZÓW. - dokument stracił ważność 2018-09-19 08:52:51
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek urodzonych w roku 2002. - dokument stracił ważność 2018-09-12 12:55:26
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ O NUMERZE: 1 W OBRĘBIE PAWŁOWA, GMINA ZELÓW. - dokument stracił ważność 2018-08-31 10:41:18
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH GRANICE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE RUSIEC, OBRĘB ALEKSANDRÓW, DZIAŁKI 398, 401, 403, 426, 428 POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - dokument stracił ważność 2018-08-21 11:09:03
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ POD DROGĘ WOJEWÓDZKĄ W GMINIE SZCZERCÓW, OBRĘB BRZEZIE, DZIAŁKA 398 - dokument stracił ważność 2018-08-20 09:22:15
zawiadomienie o nabyciu przez SP własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2018-07-27 13:11:39
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WYGIEŁZÓW, GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2018-07-27 12:08:39
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONYWANEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU RZĄSAWA POŁOŻONEGO W GMINIE BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2018-07-25 12:07:32
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - dokument stracił ważność 2018-07-05 10:26:07
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji w trybie art. 155Kpa o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej (nr 101076E) wraz z urządzeniami (zjazdy, rowy) w miejscowości Stanisławów I 2018-07-04 08:14:03
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 29.06.2018 r. postanowienia nr 346.2018, znak: AB.6740.8.15.2017.8.PTk.BM o sprostowaniu z urzedu omyłki w wydanej decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 1282.2017, znak: AB.6740.8.15.2017.8.PTk.BM dla inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastrukturą techniczną? - dokument stracił ważność 2018-07-03 14:32:36
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 06.06.2018r. na wniosek Wójta Gminy Kleszczów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 705.2018, znak: AB.6740.8.5.2018.8.BM dla inwestycji pn: ?Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3915E? - dokument stracił ważność 2018-06-25 08:22:36
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 06.06.2018r. na wniosek Wójta Gminy Kleszczów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 706.2018, znak: AB.6740.8.6.2018.8.BM dla inwestycji pn: ?Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 101384E ? ul. Szkolna w Łękińsku - dokument stracił ważność 2018-06-25 08:20:44
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do zamiany z Gminą Miastem Bełchatów 2018-06-08 12:44:27
obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 101384E 2018-05-11 11:46:04
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 406.2018, znak: AB.6740.8.3.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. ?Rozbudowa ulicy Armii Krajowej ? drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego ? drogi wojewódzkiej nr 484 i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego ? drogi powiatowej nr 1932E w Bełchatowie? - dokument stracił ważność 2018-05-08 09:02:33
Informacja Zarządu Powiatu w Bełchatowie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego" 2018-05-04 09:45:49
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji dla Wójta Gminy Kleszczów o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 530.2018, znak: AB.6740.8.4.2018.8.BM dla inwestycji pn: ?Rozbudowa drogi gminnej 101411E ul. Wiejskiej w Rogowcu wraz z infrastrukturą techniczną? - dokument stracił ważność 2018-04-30 14:57:17
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Kleszczów z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3915E? gmina Kleszczów? w zakresie: jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, zatok postojowych. - dokument stracił ważność 2018-04-24 15:26:08
INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW: KALISKO-KĄSIE I RZĄSAWA, POŁOŻONYCH W GMINIE BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2018-04-20 10:44:11
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 101384E ul. Szkolna w Łękińsku gmina Kleszczów - dokument stracił ważność 2018-04-18 11:32:29
RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - dokument stracił ważność 2018-04-10 14:38:08
OGŁOSZENIE Z DNIA 09.04.2018 r. oferta Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic" - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:"Warsztaty żywieniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"- mała dotacja. - dokument stracił ważność 2018-04-09 14:34:24
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kleszczów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Rozbudowa drogi gminnej 101411E ul. Wiejskiej w Rogowcu wraz z infrastrukturą techniczną" - dokument stracił ważność 2018-03-21 14:41:05
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 08.02.2018 r. dla Zarządu Powiatu w Bełchatowie decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 170.2018, znak: AB.6740.8.2.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E - dokument stracił ważność 2018-02-15 08:00:17
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 08.02.2018 r. dla Zarządu Powiatu w Bełchatowie decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 170.2018, znak: AB.6740.8.2.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E - dokument stracił ważność 2018-02-14 10:41:01
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu dla Wójta Gminy Kleszczów w dniu 25.01.2018 r. decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 115.2018, znak: AB.6740.8.1.2018.8.BM w sprawie zmiany w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1038.2016 z dnia 18.10.2016 r., znak: AB.6740.8.12.2016.8.BM.PTk dla inwestycji: Zadanie 3 ?Rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce ? Kalisko na odcinku od IV etapu obwodnicy Kleszczowa w Czyżowie do skrzyżowania w Kalisku o długości 4 136,51m? w ramach przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce ? Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości 10320,? - dokument stracił ważność 2018-02-14 09:34:30
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKI, GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2018-02-08 09:28:05
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GRĘBOSZÓW, W GMINIE DRUŻBICE. - dokument stracił ważność 2018-02-06 13:22:10
Ogłoszenie Ministra Cyfryzacji dotyczące profilu zaufanego dla przedsiębiorców 2018-02-06 13:14:27
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu z wniosku Zarządu Powiatu w Bełchatowie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E obejmująca rozbudowę mostu wraz z rozbiórką sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, celem rozwiązania kolizji, oraz ich budową w ramach zadania ?Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie? - ETAP II - dokument stracił ważność 2018-01-23 12:32:47
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu w Bełchatowie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E obejmująca rozbudowę mostu wraz z rozbiórką sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, celem rozwiązania kolizji, oraz ich budową w ramach zadania ?Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie? - ETAP II - dokument stracił ważność 2018-01-23 12:29:46
Ogłoszenie o odstąpieniu od wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2018-01-19 10:49:59
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2018-01-15 09:21:43
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji nr 90/2017 z dnia 29.12.2017 r. o uchyleniu w zakresie lokalizacji na działkach nr ewid. 228/4, 229/4 i w tym zakresie umorzeniu postępowania przed organem I instancji oraz o utrzymaniu w pozostałym zakresie w mocy decyzji Starosty Bełchatowskiegop nr 1105.2017 z dnia 20.09.2017 r. wydanej dla Prezydent Miasta Belchatowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy" (10KDD), Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunieciem kolizji oraz budową i przebudową infrastruktury - dokument stracił ważność 2018-01-10 08:11:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2017-12-19 12:50:53
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do sprzedaży. - dokument stracił ważność 2017-12-15 11:12:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2017-12-12 09:34:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2017-12-12 09:33:32
INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: NIWY, PODKLUCZE i PODŻAR, gminy SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2017-12-04 12:04:03
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kleszczów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Zadanie 3 Rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko na odcinku od IV etapu obwodnicy Kleszczowa w Czyżowie do skrzyżowania w Kalisku o długości 4 136,51m-w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości 10320m - dokument stracił ważność 2017-11-24 10:10:48
Zapytania ofertowego na zadanie :Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie - dokument stracił ważność 2017-11-23 09:23:43
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji nr 26/2017 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Bełchatowskiego nr 942.2017 - budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-11-21 14:32:59
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o podjęciu postępowania na żądanie strony - Wójta Gminy Kleszczów - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastruktura techniczną - dokument stracił ważność 2017-11-10 15:00:53
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 27.10.2017r. na wniosek Wójta Gminy Kleszczów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1282.2017, znak: AB.6740.8.15.2017.8.PTk.BM dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2017-11-08 10:42:09
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu dla PEC Sp. z o.o. decyzji nr 1260.2017, znak AB.6740.977.2017.5.MBk.TP z dnia 24.10.2017 r. o pozwoleniu na budowę instalacji c.o. do budynków mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiełły, Królowej Jadwigi, Wł. Łokietka oraz B. Chrobrego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-10-26 13:28:53
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o zawieszeniu postępowania na żądanie strony - Wójta Gminy Kleszczów - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastruktura techniczną - dokument stracił ważność 2017-10-18 14:01:37
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Żabia w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-10-18 11:36:33
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Jagiełły, Królowej Jadwigi, Łokietka, Chrobrego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-10-09 12:04:25
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu dla Prezydent Miasta Bełchatowa w dniu 20.09.2017 r. decyzji nr 1105.2017, AB.6740.8.13.2017.5.MBk.TP o zezwoleniuu na realizację inwestycji drogowej - Budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy", Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunięciem kolizji i przebudową infrastruktury - dokument stracił ważność 2017-10-05 13:14:20
Decyzja znak : WS.680.5.3.2017 Starosty Bełchatowskiego uznająca za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie Mokracz, gmina Bełchatów - dokument stracił ważność 2017-09-29 10:32:19
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE DĘBY WOLSKIE, GMINA RUSIEC. - dokument stracił ważność 2017-09-28 12:04:41
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE KORABLEW, GMINA RUSIEC. - dokument stracił ważność 2017-09-28 11:57:27
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KARCZMY W GMINIE ZELÓW. - dokument stracił ważność 2017-09-27 12:53:12
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GRABOSTÓW KOLONIA, GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2017-09-22 15:15:42
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o nałożeniu na Wójta Gminy Kleszczów obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2017-09-22 13:19:47
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania z wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Budowa instalacji centralnego ogrzewania od węzła grupowego do budynków mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiełły, Królowej Jadwigi, Wł. Łokietka oraz B. Chrobrego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-09-22 08:48:04
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o przekazaniu do Wojewody Łodzkiego odwołania od decyzji zrid - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-09-20 13:43:31
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) - dokument stracił ważność 2017-09-13 13:54:03
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1018.2017, znak: AB.6740.12.11.2017.8.PTk.BM w sprawie zmiany w części decyzji Starosty Bełchatowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 655.2016 z dnia 19.07.2016 r., znak: AB.6740.8.6.2016.8.BM.PTk - Budowa układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii w zakresie: budowy i rozbudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 4,95km? - dokument stracił ważność 2017-09-13 12:43:04
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wniesieniu uwag przez stronę postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2017-09-13 12:33:05
INFORMACJA WYDZIAŁ GEODEZJI PRZERWA TECHNICZNA - dokument stracił ważność 2017-09-12 14:53:23
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ, OZNACZONEJ NR 277 Z DZIAŁKAMI PRZYLEGŁYMI. - dokument stracił ważność 2017-09-08 10:11:00
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o przekazaniu do Wojewody Łodzkiego odwołania od decyzji zrid nr 942.2017, znak: AB.6740.8.12.2017.3.MBk.AP z dnia 16.08.2017 r. - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-09-05 14:01:43
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Kleszczów - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastruktura techniczną - dokument stracił ważność 2017-08-28 13:16:37
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania z wniosku Prezydent Miasta Bełchatowa - Budowa odcinka drogi gminnej od. ul. Żabiej do ul. Warszawskiej - dokument stracił ważność 2017-08-28 12:40:56
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji dla Burmistrz Zelowa o zezwoleniu na realizacje inwestycji dorogowej Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice o długości 3350,00 m wraz z przebudową skrzyżowań/włączeń projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 1904E, budowa zjazdów - dokument stracił ważność 2017-08-28 10:21:58
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskego o wniesieniu przez stronę uwag - "Budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, ?Bez nazwy? (10 KDD), Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunięciem kolizji oraz budową i przebudową infrastruktury? - dokument stracił ważność 2017-08-23 14:30:56
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GMINIE KLESZCZÓW, OBRĘB FOLWARK - dokument stracił ważność 2017-08-17 11:15:58
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji na podstawie art. 155 kpa, nr 655.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.07.2016 r., znak: AB.6740.8.6.2016.8.BM.PTk - Kolonia Łuszczanowice - dokument stracił ważność 2017-07-28 10:16:01
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania z wniosku Prezydenta Miasta Bełchatowa - budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy" (10KDD), Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunieciem kolizji oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej - dokument stracił ważność 2017-07-25 13:33:36
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU NIWY, POŁOŻONEGO W GMINIE SZCZERCÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - dokument stracił ważność 2017-07-21 10:48:07
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wniosieniu uwag przez stronę postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-07-21 10:24:23
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa dróg gminnych (101361E, 101386E/) w Łękińsku: ul. Poprzecznej i ul. Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną ? budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i ul. Klonowej - dokument stracił ważność 2017-07-17 10:35:44
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej w Łękińsku, w gminie Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-07-17 10:33:52
ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez SP nieruchomości należącej do PP-H "CLEVE" - dokument stracił ważność 2017-07-14 12:19:01
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu postanowienianr 279.2017 z dnia 11.07.2017 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 1038.2016, znak: AB.6740.8.12.2016.8.BM.PTk z dnia 18.10.2016 r. wydanej dla Wójta Gminy Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-07-13 09:43:07
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU PODŻAR, POŁOŻONEGO W GMINIE SZCZERCÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - dokument stracił ważność 2017-07-12 12:20:00
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu postanowienia nr 274.2017 z dnia 07.07.2017 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w treści decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 237.2017, znak: AB.6740.8.5.2017.3.BM.PTk z dnia 10.03.2017 r. wydanej dla Burmistrz Zelowa - dokument stracił ważność 2017-07-11 15:22:34
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w związku z deycją Wojewody Łodzkiego o wszczęciu postępowania z wniosku Burmistrza Zelowa - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-07-07 09:28:01
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o nałożeniu na Burmistrza Zelowa obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-06-22 14:31:26
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą nabycia mienia przez Skarb Państwa - dokument stracił ważność 2017-06-21 11:52:39
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GMINIE ZELÓW, OBRĘB CHAJCZYNY - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:03:54
Obwieszczenie Burmistrza Zelowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument stracił ważność 2017-06-07 09:16:29
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Kopeckiego w Bełchatowie 2017-06-07 08:17:48
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI BUJNY SZLACHECKIE GMINIE ZELÓW - dokument stracił ważność 2017-06-06 10:20:23
obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2017-06-01 11:03:03
obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji Starosty Bełchatowskiego udzielającą Burmistrzowi Zelowa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-05-31 13:55:10
obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2017-05-26 12:33:12
Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa dróg gminnych w Łękińsku: ul. Poprzecznej i ul. Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną ? budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i ul. Klonowej: gmina Kleszczów? w zakresie: jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, przebudowa innych dróg publicznych, przebudowa rowu, rozbiórka i budowa kapliczki wraz z infrastrukturą techniczną sieci: kanalizacji deszczowej (przebudowa rowu, przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z rozbiórką studni, przebudowa linii kablowej SN i EN i przyłączy: wodociągowych, sanitarnych, deszczowych, kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej (oświetlenie uliczne wraz z rozbiórką latarni, linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi). - dokument stracił ważność 2017-05-17 08:00:25
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Klonowej w Łękińsku, gmina Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-05-11 10:35:11
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Kopeckiego w Bełchatowie 2017-04-13 08:51:11
obwieszczenie o przekazaniu do Wojewody Łódzkiego odwołania od decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 236.2017, znak: AB.6740.8.4.2017.3.PTk.BM z dnia 10.03.2017 - Kol. Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-04-10 12:03:16
OGŁOSZENIE - dokument stracił ważność 2017-04-05 13:29:34
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Słoneczna w Bełchatowie 2017-04-04 09:37:31
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej nr 101368E w Kleszczowie ul. Krótka - dokument stracił ważność 2017-04-03 08:09:26
Informacja Starosty Bełchatowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: NIWY, PODKLUCZE i PODŻAR, położone w gminie SZCZERCÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie - dokument stracił ważność 2017-03-29 11:14:11
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Poprzecznej w Łękińsku gm. Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-03-27 09:55:02
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej w Pożdżenicach, gmia Zelów - dokument stracił ważność 2017-03-23 09:27:19
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice, gmina Zelów - dokument stracił ważność 2017-03-23 09:23:35
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH: OBRĘB BUJNY SZLACHECKIE, GMINA ZELÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2017-03-20 08:19:07
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żłobnica - przepompownia kanalizacji deszczowej wraz z kanałem tłoczonym - dokument stracił ważność 2017-03-08 12:17:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odnośnie nabycia z mocy ustawy na Skarb Państwa dz. nr 89/17, nr 89/19, 236/1 obr. 13 m. Bełchatowa - dokument stracił ważność 2017-02-13 13:13:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odnośnie nabycia z mocy ustawy na Skarb Państwa dz. nr 87/233 obr. 14 m. Bełchatowa - dokument stracił ważność 2017-02-13 13:08:53
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Kleszczów - Sulmierzyce - dokument stracił ważność 2017-02-13 08:28:00
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w m. Czyżów, gmina Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-02-08 10:20:54
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Słonecznej w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-02-03 08:59:48
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice, gmina Zelów - dokument stracił ważność 2017-02-01 08:02:01
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Żłobnica - dokument stracił ważność 2017-02-01 07:57:57
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej w m. Pożdżenice - dokument stracił ważność 2017-01-30 14:16:58
Ogłoszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie utworzenia obszaru granicznego dla lotniska wojskowego. 2017-01-30 12:16:44
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek Burmistrz Zelowa - dokument stracił ważność 2017-01-05 13:50:45
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK 127 I 128 W OBR. FOLWARK W GMINIE KLESZCZÓW. - dokument stracił ważność 2017-01-05 09:34:37
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - ul. Lipowa 2016-12-23 11:46:25
Zapytanie ofertowe:" Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie" - dokument stracił ważność 2016-12-20 09:24:15
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-12-19 12:44:09
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Sulmierzyce Kalisko - dokument stracił ważność 2016-12-19 12:19:32
decyzja Starosty Bełchatowskiego znak : WS.680.5.2.2016 z dnia 15.12.2016 r. o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie - dokument stracił ważność 2016-12-19 09:14:59
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-12-09 14:35:51
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-12-09 09:23:45
Zapytanie ofertowe:" Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie" - dokument stracił ważność 2016-12-08 08:18:56
Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów : STANISŁAWÓW PIERWSZY, STANISŁAWÓW DRUGI i TATAR, gminy SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-12-07 12:50:16
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego informujące o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji kończącej postępowanie i rozstrzygającej sprawę co do jej istoty - "Kolonia Łobudzice", gmina Zelów - dokument stracił ważność 2016-12-01 08:07:57
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-11-22 13:09:48
Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie? - dokument stracił ważność 2016-11-22 10:59:44
Wykaz nieruchomości stanowiązych własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-11-17 11:44:51
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - projekt zamienny Ludwików 2016-11-15 13:16:57
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2016-11-15 13:07:21
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-10-26 09:17:59
obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji Starosty Bełchatowskiego w związku z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-10-25 14:53:02
obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-10-24 09:13:40
Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek: 123, 124, 125, 126, 127 i 128 w obr. Folwark, gm. Kleszczów. - dokument stracił ważność 2016-10-13 12:31:14
Ogłoszenie o przeprowadzeniu na gruncie czynności ustalenia położenie punktów granicznych w gminie Kleszczów, obr. Bogumiłów. - dokument stracił ważność 2016-09-28 12:10:37
Ogłoszenie o przeprowadzeniu na gruncie czynności ustalenia położenie punktów granicznych w gminie Kluki, obr. Parzno -Lesisko. - dokument stracił ważność 2016-09-28 12:09:24
Zawiadomienie o przeprowadzaniu czynności wyznaczenia położenia punktów granicznych określających przebieg granicy nieruchomości położonej w obrębie Faustynów, gmina Zelów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie. - dokument stracił ważność 2016-09-15 14:57:32
Zawiadomienie o przeprowadzaniu czynności ustalenia położenia punktów granicznych określających przebieg granicy nieruchomości położonej w obrębie Faustynów, gmina Zelów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie. - dokument stracił ważność 2016-09-15 14:56:11
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-09-07 11:14:40
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-09-07 11:13:32
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-09-02 13:47:50
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-09-02 13:47:22
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-08-31 14:55:06
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Lipowa 2016-08-25 11:49:21
wszczęcie procedury likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb - Zarzecze w miejscowości Pólko - dokument stracił ważność 2016-08-04 10:49:44
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH położonych w obrębie TATAR gmina SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-08-01 15:02:41
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-29 10:20:38
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-28 14:45:56
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-25 09:28:15
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH położonych w obrębie STANISŁAWÓW II gmina SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-07-22 14:28:17
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH położonych w obrębie STANISŁAWÓW I gmina SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-07-22 14:26:51
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH położonych w obrębie TATAR gmina SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-07-22 14:22:43
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-22 12:14:46
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-22 07:58:42
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-13 11:33:33
Ogłoszenie o przeprowadzeniu na gruncie czynności ustalenia położenie punktów granicznych - dokument stracił ważność 2016-07-11 12:16:11
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-30 12:35:53
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-23 12:58:01
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-21 10:46:17
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-10 12:00:26
obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-09 15:10:38
Decyzja o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:35:02
Decyzja o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-04-25 12:58:43
Decyzja o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-04-25 12:57:13
Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów : DOBRZELÓW, HELENÓW, MYSZAKI, NIEDYSZYNA i WIELOPOLE, gminy BEŁCHATÓW. - dokument stracił ważność 2016-04-12 09:05:28
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-03-17 14:17:57
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-03-03 11:59:48
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-03-03 11:58:50
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-02-04 09:21:17
OBWIESZCZENIE STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO 2016-01-20 12:08:15
Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów : DOMIECHOWICE i ŁAWY, gminy BEŁCHATÓW - dokument stracił ważność 2015-12-14 14:44:18
Terminy narad koordynacyjnych w 2016 roku - dokument stracił ważność 2015-12-14 12:34:14
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych 2015-11-30 11:12:03
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2015-11-25 08:23:23
Zapytanie ofertowe na ; "Wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Bełchatowskiego w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku?. - dokument stracił ważność 2015-11-24 13:20:28
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2015-11-24 13:00:48
ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożnosci dopełnienia tego przez lekarza leczacego chorego w ostatniej chorobie - dokument stracił ważność 2015-11-20 11:26:51
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - dokument stracił ważność 2015-10-08 08:49:26
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI - dokument stracił ważność 2015-09-22 09:18:36
ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-09-09 09:47:25
obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2015-09-07 11:27:13
ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK - dokument stracił ważność 2015-08-10 15:04:37
(20-21.07.2015) Wymiana sprzętu komputerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - dokument stracił ważność 2015-07-14 11:45:23
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek Niedyszyna - dokument stracił ważność 2015-07-09 11:35:50
Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek obr. WIELOPOLE - dokument stracił ważność 2015-07-07 08:24:03
Ogłoszenie o okazaniu granic działki nr 353-dr obręb Strzyżewice - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:46:41
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic. 2015-06-12 10:43:44