Mapa serwisu

Dane Teleadresowe

|---Dane Teleadresowe

Zamówienie publiczne

|---Regulamin Zamówień Publicznych

|---Plan Zamówień Publicznych

|---Ogłoszenia o zamówieniach

Druki do pobrania

|---Wzory druków i formularzy

      |---Powiatowy Rzecznik Konsumentów

      |---Wydział Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami

      |---Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

      |---Wydział Komunikacji i Dróg

            |---transport drogowy

                  |---Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

                  |---Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

                  |---Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

                  |---Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

                  |---Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

                  |---Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy

      |---Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

      |---Wydział Edukacji Kultury i Sportu

      |---Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności

      |---Wydział Architektury i Budownictwa

Ochrona danych osobowych

|---Informacja RODO

Organ stanowiący i kontrolny (od 2018 do 2023)

|---Sesje - Uchwały Rady Powiatu

      |---Głosowania imienne

            |---Wyniki głosowań imiennych kolejnych sesji Rady Powiatu w Bełchatowie kadencji 2018-2023 są dostępne w zakładce E-sesja

            |---Głosowanie imienne I sesja RP w dniu 21.11.2018 r.

      |---Protokoły Sesji Rady Powiatu

      |---Uchwały Rady Powiatu

            |---Uchwały V sesji RP z dnia 27.02.2019 r.

            |---Uchwały IV sesji RP z dnia 30.01.2019 r.

            |---Uchwały III sesji RP z dnia 21.12.2018 r.

            |---Uchwały II sesji RP z dnia 04.12.2018 r.

            |---Uchwały I sesji RP z dnia 21.11.2018 r.

      |---porządek obrad sesji kadencji 2018-2023

|---E-Sesja

|---Komisje Rady Powiatu

|---Interpelacje i odpowiedzi

      |---interpelacje z dnia 07_02_19 wraz z udzielonymi odpowiedziami

      |---interpelacje z dnia 30_01_19 wraz z udzielonymi odpowiedziami

      |---interpelacje z dnia 10_01_19 wraz z udzielonymi odpowiedziami

      |---interpelacje z dnia 17_12_18 wraz z udzielonymi odpowiedziami

      |---interpelacje z dnia 20_12_18 wraz z udzielonymi odpowiedziami

      |---interpelacje z dnia 05_12_18 wraz z udzielonymi odpowiedziami

      |---interpelacje z dnia 04_12_18 wraz z udzielonymi odpowiedziami

      |---interpelacje z dnia 27_11_18 wraz z udzielonymi odpowiedziami

|---Radni Rady Powiatu w Bełchatowie

      |---Oświadczenia majątkowe radnych na początek kanencji 2018-2023rok

|---Prezydium Rady Powiatu

Organ stanowiący i kontrolny (do 2018)

|---Radni Powiatu

      |---Oświadczenia majątkowe radnych koniec kanencji 2018 rok

      |---Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017

      |---Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2016

      |---Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015

      |---Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2014

      |---radni Powiatu Bełchatowskiego kadencja V 2014-2018

|---Komisje Rady Powiatu

|---Sesje i Uchwały Rady Powiatu

      |---porządek obrad sesji kadencja 2014-2018

            |---porządek obrad VIII sesji RP w Bełchatowie z dnia 27 maja 2015 r

      |---Uchwały Rady Powiatu

            |---Uchwały LI sesji RP z dnia 24.10.2018 r.

            |---Uchwały L sesji RP z dnia 19.09.2018 r.

            |---Uchwały XLIX sesji RP z dnia 13.08.2018 r.

            |---Uchwały XLVIII sesji RP z dnia 29.06.2018 r.

            |---Uchwały XLVII sesji RP z dnia 13.06.2018 r.

            |---Uchwały XLVI sesji RP z dnia 16.05.2018 r.

            |---Uchwały XLV sesji RP z dnia 25.04.2018 r.

            |---Uchwały XLIV sesji RP z dnia 28.03.2018 r.

            |---Uchwały XLIII sesji RP z dnia 28.02.2018 r.

            |---Uchwały XLII sesji RP z dnia 10.01.2018 r.

            |---Uchwały XLI sesji RP z dnia 20.12.2017 r.

            |--- Uchwały XL sesji RP w dniu 20.11.2017 r.

            |---Uchwały XXXIX sesji RP w dniu 30.10.2017 r.

            |---Uchwały XXXVII sesji RP w Bełchatowie z dnia 27.09.2017 r

            |---Uchwały XXXVI sesji RP w Bełchatowie z dnia 30.08.2017 r

            |---Uchwały XXXV sesji RP w Bełchatowie z dnia 30.06.2017 r

            |---Uchwały XXXIV sesji RP w Bełchatowie z dnia 02.06.2017 r

            |---Uchwały XXXIII sesji RP w Bełchatowie z dnia 24.05.2017 r

            |---Uchwały XXXII sesji RP w Bełchatowie z dnia 08.05.2017 r

            |---Uchwały XXXI sesji RP w Bełchatowie z dnia 29.03.2017 r

            |---Uchwały XXX sesji RP w Bełchatowie z dnia 15.02.2017 r

            |---Uchwały XXIXsesji RP w Bełchatowie z dnia 01.02.2017 r

            |---Uchwały XXVIII sesji RP w Bełchatowie z dnia 21.12.2016 r

            |---Uchwały XXVII sesji RP w Bełchatowie z dnia 30.11.2016 r

            |---Uchwały XXVI sesji RP w Bełchatowie z dnia 26.10.2016 r

            |---Uchwały XXV sesji RP w Bełchatowie z dnia 28.09.2016 r

            |---Uchwały XXIV sesji RP w Bełchatowie z dnia 31.08.2016 r

            |---Uchwały XXIII sesji RP w Bełchatowie z dnia 29.06.2016 r

            |---Uchwały XXII sesji RP w Bełchatowie z dnia 06.06.2016 r

            |---Uchwały XXI sesji RP w Bełchatowie z dnia 24.05.2016 r

            |---Uchwały XX sesji RP w Bełchatowie z dnia 13.05.2016 r

            |---Uchwały XVIII sesji RP w Bełchatowie z dnia 27.04.2016 r

            |---Uchwały XVII sesji RP w Bełchatowie z dnia 30.03.2016 r

            |---Uchwały XVI sesji RP w Bełchatowie z dnia 10.02.2016 r

            |---Uchwały XV sesji RP w Bełchatowie z dnia 22.12.2015 r

            |---Uchwały XIV sesji RP w Bełchatowie z dnia 30.11.2015 r

            |---Uchwały XII sesji RP w Bełchatowie z dnia 05.11.2015 r

            |---Uchwały XI sesji RP w Bełchatowie z dnia 30.09.2015 r

            |--- Uchwały X sesji RP w Bełchatowie z dnia 26.08.2015 r

            |---Uchwały IX sesji RP w Bełchatowie z dnia 24.06.2015 r

            |---Uchwały VIII sesji RP w Bełchatowie z dnia 27.05.2015 r

            |---Uchwały VII sesji RP w Bełchatowie z dnia 29.04.2015 r

      |---Protokoły Sesji Rady Powiatu

|---Interpelacje Radnych

|---Prezydium Rady powiatu

Organ wykonawczy kolegialny

|---Skład Zarządu

|---Posiedzenia i Uchwały Zarządu

      |---Uchwały Zarządu

            |---2019 r.

            |---2018 r.

            |---2017 r.

            |---2016 r.

            |---maj - grudzień 2015r.

      |---Protokół z posiedzenia

Organ wykonawczy jednoosobowy

|---Zarządzenia Starosty

Samorządowe Jednostki Administracyjne

|---Wykaz Jednostek

Struktura organizacyjna urzędu

|---Kierownictwo Urzędu

|---Wydziały, Zespoły i Stanowiska Samodzielne - pracownicy i realizowane zadania

|---książka telefoniczna urzędu

Informacje

|---Nabór pracowników

      |---wyniki naboru

      |---ogłoszenia o naborze

      |---Zasady naboru

|---Edukacja w Powiecie

      |---wskaźnik zwiększający

      |---Raporty o stanie oświaty

      |---szkoły publiczne

            |---Metryczki subwencji oświatowej

      |---placówki publiczne

            |---Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie

            |---Bursa Szkolna w Bełchatowie

      |---dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych

|---Programy zewnętrzne

Ogłoszenia

|---Petycje kierowane do organów Powiatu

|---ogłoszenia, obwieszczenia Starosty i innych uprawnionych organów

|---decyzje, pozwolenia oraz inne dokumenty podlegające publikacji na podstawie odrębnych przepisów

      |---Architektura i Budownictwo

            |---gmina Drużbice

            |---gmina Kluki

            |---Informacje o inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko

                  |---2019

                  |---rok 2018

                  |---rok 2017

                  |---rok 2013

                  |---rok 2014

                  |---rok 2015

                  |---rok 2016

            |---zgłoszenia budowy

                  |---gmina Zelów

                  |---gmina Szczerców

                  |---gmina Rusiec

                  |---gmina Kleszczów

                  |---gmina Kluki

                  |---gmina Drużbice

                  |---miasto Bełchatów

                  |---gmina Bełchatów

            |---miasto Bełchatów

            |---gmina Zelów

            |---gmina Bełchatów

      |---Ochrona Środowiska

|---Konsultacje społeczne

|---Rzeczy znalezione

Organizacje pozarządowe.

|---Powierzanie realizacji zadań publicznych

|---Nieodpłatna pomoc prawna

|---Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oświadczenia majątkowe

|---Radni Powiatu

|---Członkowie Zarządu Powiatu

|---Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

      |---rok 2019

      |---rok 2018

      |--- rok 2017

      |---rok 2016

      |--- rok 2015

      |--- rok 2014

|---Pracownicy Starostwa Powiatowego

      |---Osoby wydające decyzje z upoważnienia

Finanse Powiatu

|---Budżet jednostki i jego realizacja

      |---Projekt budżetu

      |---Budżet jednostek i jego realizacja

Wybory Samorządowe

|---Konsultacje społeczne

|---Obwieszczenia, informacje, uchwały

Kontrole w Urzędzie

|---Kontrole zewnętrzne

|---Kontrole wewnętrzne