Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
52/19 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Wioletta Paradecka 2019-02-19 14:50:19 edycja dokumentu
52/19 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Wioletta Paradecka 2019-02-19 14:50:05 dodanie dokumentu
51/19 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobopm w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia schronienia dla ofiar przemocy domowej Wioletta Paradecka 2019-02-19 14:47:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/18 Izabella Gębka 2019-02-19 14:35:45 edycja dokumentu
Protokół Nr 6/18 Izabella Gębka 2019-02-19 14:34:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/18 Agata Kucharek 2019-02-19 14:32:35 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/18 Agata Kucharek 2019-02-19 14:30:55 dodanie dokumentu
54/19 z dnia 19-02-2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa Bożena Baranowska 2019-02-19 14:30:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 3/18 Izabella Gębka 2019-02-19 14:28:49 dodanie dokumentu
53/19 z dnia 19-02-2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach podjęcia działań na rzecz osób w wieku emerytalnymb Bożena Baranowska 2019-02-19 14:27:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/18 Izabella Gębka 2019-02-19 14:25:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/18 Izabella Gębka 2019-02-19 14:24:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr 247/18 Agata Kucharek 2019-02-19 14:23:43 dodanie dokumentu
rozbudowa sieci wodociągowej, Wola Mikorska-Zalesna, gm. Bełchatów Marta Jankowska 2019-02-19 14:19:50 edycja dokumentu
rozbudowa sieci wodociągowej, Wola Mikorska-Zalesna, gm. Bełchatów Marta Jankowska 2019-02-19 14:18:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 246/18 Izabella Gębka 2019-02-19 12:49:05 dodanie dokumentu
SAMODZIELNE STANOWISKO - ASYSTENT /DORADCA STAROSTY Marta Góralczyk 2019-02-18 14:36:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 3/2019 na wolne stanowisko pracy ds. księgowości dochodów w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Wioletta Zimoch 2019-02-15 12:34:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 4/2019 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu ds. gospodarowania Mieniem Powiatu w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Wioletta Zimoch 2019-02-15 12:22:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 2/2019 na wolne stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i planistyki zasobu nieruchomości w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Wioletta Zimoch 2019-02-15 12:19:11 dodanie dokumentu
PGE budowa linii kablowej 0,4 kV-Postękalice Beata Markowiak 2019-02-15 08:35:05 dodanie dokumentu
budowa linii kablowej 0,4kV Dobiecin, gm. Bełchatów Marta Jankowska 2019-02-14 15:08:43 dodanie dokumentu
45/19 z dnia 12-02-2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej Bożena Baranowska 2019-02-14 14:03:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2019-02-14 12:02:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacych we władaniu Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2019-02-14 12:01:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie ustalenia kwoty bazowej dotyczącej wysokości dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie Wioletta Zimoch 2019-02-14 08:16:10 dodanie dokumentu
budowa linii kablowej 0,4kV w Dobiecinie (21.01.)_ Martyna Kowalska 2019-02-13 13:15:48 edycja dokumentu
Dyżury OIK Stachowicz Bogdan 2019-02-13 12:22:15 dodanie dokumentu
50/19 z dnia 12.02.2019 r. w sprawie zmiany w Strukturach Wewnętrznych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Bełchatowie Wioletta Zimoch 2019-02-13 12:15:27 dodanie dokumentu
48/19 z dnia 12-02-2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie trybu opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form i specjalności kształcenia Bożena Baranowska 2019-02-13 09:04:06 dodanie dokumentu
47/19 z dnia 12-02-2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Bożena Baranowska 2019-02-13 08:59:30 dodanie dokumentu
46/19 z dnia 12-02-2019 r. w sprawie przyznania powiatowych grantów oświatowych przeznaczonych na realizację ponadstandardowych działań w szkołach i placówkach oświatowych Bożena Baranowska 2019-02-13 08:54:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze nr 3/2019 na wolne stanowisko pracy ds. księgowości dochodów w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Wioletta Zimoch 2019-02-13 08:34:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 1/2019 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Marta Góralczyk 2019-02-12 13:22:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze nr 4/2019 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu ds. gospodarowania Mieniem Powiatu w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Marta Góralczyk 2019-02-12 13:19:32 dodanie dokumentu
Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia Tomasz Pietruszewski 2019-02-12 11:19:35 edycja dokumentu
Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia Tomasz Pietruszewski 2019-02-12 11:19:25 dodanie dokumentu
43/19 z dnia 05.02.2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2019 r. Renata Goliment 2019-02-12 10:15:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 na wolne stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i planistyki zasobu nieruchomości w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Marta Góralczyk 2019-02-08 15:04:59 dodanie dokumentu
34/19 z dnia 5.02.2019 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z bieżącym prowadzeniem działalności Powiatu Bełchatowskiego przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Powiat Bełchatowski Marta Góralczyk 2019-02-08 13:26:22 dodanie dokumentu