Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Bełchatówa Joanna Jończyk 2018-07-18 15:14:20 dodanie dokumentu
231/18 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Powiatem Bełchatowskim a gminami Anna Rumik 2018-07-18 11:08:54 dodanie dokumentu
Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową, Żłobnica, gmina Kleszczów Marta Bąk 2018-07-18 08:05:49 dodanie dokumentu
Doświetlenie przejść dla pieszych - Miasto Bełchatów Marta Bąk 2018-07-17 13:30:57 dodanie dokumentu
Uchwała 213/18 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie lokowania wolnych środków w innych bankach Agnieszka Kępińska 2018-07-16 14:45:48 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. promocji i współpracy z przedsiębiorcami w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Magdalena Bolonek 2018-07-16 12:43:57 dodanie dokumentu
234/18 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy na wykonanie zdjęć z terenu powiatu bełchatowskiego Anna Rumik 2018-07-16 08:20:35 dodanie dokumentu
233/18 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o dzieło na aktualizację opracowania graficznego mapy powiatu bełchatowskiego oraz opracowania rewersu mapy na potrzeby Przewodnika Rowerowego po Powiecie Bełchatowskim Anna Rumik 2018-07-16 08:19:50 dodanie dokumentu
232/18 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o dzieło na aktualizację opracowania topograficznego wraz z opisem tras rowerowych w powiecie bełchatowskim na potrzeby Przewodnika Rowerowego po Powiecie Bełchatowskim Anna Rumik 2018-07-16 08:18:25 dodanie dokumentu
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Tomasz Herudziński, Grażyna Herudzińska, Anna Stępień Marta Bąk 2018-07-13 14:46:28 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV, os Przytorze - Miasto Bełchatów Marta Bąk 2018-07-13 14:43:52 dodanie dokumentu
Budowa oświetlenia ulicznego 0,4 kV, ul. Kraszewskiego i Chełmońskiego - Miasto Bełchatów Marta Bąk 2018-07-13 14:41:39 dodanie dokumentu
Budowa monitoringu - Miasto Bełchatów Marta Bąk 2018-07-13 14:39:09 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowej 0,4 Kv w celu zasilenia dz. nr 29/14 - PGE Dystrybucja S.A. Marta Bąk 2018-07-13 14:36:21 dodanie dokumentu
zakład Przetwórstwa Rybnego Beata Markowiak 2018-07-13 13:53:21 dodanie dokumentu
instalacja zbiornikowa na gaz płynny Beata Markowiak 2018-07-13 13:46:39 edycja dokumentu
instalacja zbiornikowa na gaz płynny Beata Markowiak 2018-07-13 13:45:29 dodanie dokumentu
236/18 z dn. 10.07.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2018 r. Renata Goliment 2018-07-13 10:27:26 dodanie dokumentu
zgłoszenie wykonania robót budowlanych budowa sieci elektroenergetycznej Gminy Kleszczów Beata Markowiak 2018-07-12 15:12:15 edycja dokumentu
zgłoszenie budowy ee linii kablowej nn PGE Dystrybucja S.A. Beata Markowiak 2018-07-12 15:10:26 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-07-12 13:23:06 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Pabianicka - ZWiK "WOD-KAN" Marta Bąk 2018-07-12 12:02:25 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowej oświatlenia ulicznego Szczerców, Szczerców Marta Jankowska 2018-07-11 12:00:15 dodanie dokumentu
Budowa linii kablowej oświatlenia ulicznego Szczerców, Szczerców Marta Jankowska 2018-07-11 11:59:18 usunięcie dokument
Budowa linii kablowej oświatlenia ulicznego Szczerców, Szczerców Marta Jankowska 2018-07-11 11:58:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze d.s kadr i płac w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bełchatowie Stachowicz Bogdan 2018-07-11 09:28:56 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NR 8/2018 Wioletta Paradecka 2018-07-06 14:53:26 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NR 20/2018 Wioletta Paradecka 2018-07-06 14:50:44 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE NR 18/2018 Wioletta Paradecka 2018-07-06 14:47:27 dodanie dokumentu
229/18 z dn. 03.07.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na 2018 r. Renata Goliment 2018-07-06 14:08:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr 212/18 Izabella Gębka 2018-07-05 13:22:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 211/18 Agata Kucharek 2018-07-05 13:17:43 edycja dokumentu
Protokół Nr 211/18 Agata Kucharek 2018-07-05 13:17:24 dodanie dokumentu
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wioletta Paradecka 2018-07-05 10:26:07 dodanie dokumentu
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dobiecin gm. Bełchatów Martyna Kowalska 2018-07-04 14:12:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym Elżbieta Świąder 2018-07-04 13:50:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd. Sylwia Dylak 2018-07-04 12:24:02 dodanie dokumentu
227/18 z dnia 03-07-2018 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej z organizacją pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert Bożena Baranowska 2018-07-04 09:17:41 dodanie dokumentu
226/18 z dnia 03-07-2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz dokonania wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. Bożena Baranowska 2018-07-04 09:14:03 dodanie dokumentu
225/18 z dnia 03-07-2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. gen. Janusza Głuchowskiego z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Targowej 20 Bożena Baranowska 2018-07-04 09:10:38 dodanie dokumentu