Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Stachowicz Bogdan 2018-03-15 11:25:19 edycja dokumentu
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Stachowicz Bogdan 2018-03-15 11:25:08 usunięcie załacznika
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Stachowicz Bogdan 2018-03-15 11:25:05 usunięcie załacznika
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty ds. dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bełchatowie Stachowicz Bogdan 2018-03-15 11:22:58 dodanie dokumentu
Zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4kV wraz z przyłączem Martyna Kowalska 2018-03-15 08:43:25 dodanie dokumentu
99/18 z dnia 13.03.2018 w sprawie dokonania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Kalisko ? Kąsie i Rząsawa położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. Agnieszka Kołodziejczyk 2018-03-14 13:22:05 dodanie dokumentu
budowa linii kablowej miaso Zelów Dorota Augustyniak 2018-03-14 13:14:26 edycja dokumentu
budowa linii kablowej Zelówek Dorota Augustyniak 2018-03-14 13:14:02 edycja dokumentu
linia energetyczna kablowa zasilająca budynek handlowo - ekspozycyjno - magazynowy w Zelowie Dorota Augustyniak 2018-03-14 13:13:15 edycja dokumentu
budowa linii kablowej Zelówek Dorota Augustyniak 2018-03-14 13:11:06 edycja dokumentu
budowa linii kablowej miaso Zelów Dorota Augustyniak 2018-03-14 13:10:55 edycja dokumentu
budowa linii kablowej Zelówek Dorota Augustyniak 2018-03-14 13:10:17 edycja dokumentu
budowa linii kablowej nN 0,4kV OMAPLAST Dorota Augustyniak 2018-03-14 13:08:18 usunięcie dokument
metryczka subwencji oświatowej 2017 Bożena Baranowska 2018-03-14 09:59:09 edycja dokumentu
metryczka subwencji oświatowej 2018 Bożena Baranowska 2018-03-14 09:49:59 dodanie dokumentu
metryczka subwencji oświatowej 2017 Bożena Baranowska 2018-03-14 09:48:50 dodanie dokumentu
100/18 z dnia 13-03-2018 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert Bożena Baranowska 2018-03-14 09:45:23 dodanie dokumentu
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Kalisko ? Kąsie i Rząsawa położonych w gminie Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie Magdalena Chrzęst 2018-03-14 09:37:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 na wolne stanowisko pracy ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Wioletta Zimoch 2018-03-12 15:13:00 dodanie dokumentu
Przebudowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w celu poprawy efektywności energetycznej budynku - II postępowanie. Magdalena Chrzęst 2018-03-12 14:15:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa ulicy Armii Krajowej - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - drogi wojewódzkiej i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego - drogi powiatowej w Bełchatowie. Tomasz Pietruszewski 2018-03-12 13:26:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa ulicy Armii Krajowej - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - drogi wojewódzkiej i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego - drogi powiatowej w Bełchatowie. Tomasz Pietruszewski 2018-03-12 13:24:26 dodanie dokumentu
93/18 z dnia 06.03.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2018 r. Renata Goliment 2018-03-12 11:57:00 dodanie dokumentu
Budowa lini kablowej 0,4kV, Ludwików Martyna Kowalska 2018-03-12 11:19:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-03-12 11:18:20 dodanie dokumentu
Budowa lini kablowej 0,4kV, Wola Mikorska- Zalesna Martyna Kowalska 2018-03-12 11:18:18 edycja dokumentu
budowa linii kablowej nN 0,4kV OMAPLAST Dorota Augustyniak 2018-03-09 15:18:49 edycja dokumentu
budowa linii kablowej nN 0,4kV OMAPLAST Dorota Augustyniak 2018-03-09 15:18:09 dodanie dokumentu
Zgłoszenie prac geodezyjnych Agnieszka Kołodziejczyk 2018-03-09 12:17:59 edycja dokumentu
Zgłoszenie prac geodezyjnych Agnieszka Kołodziejczyk 2018-03-09 12:16:31 edycja dokumentu
Zgłoszenie prac geodezyjnych Agnieszka Kołodziejczyk 2018-03-09 12:16:06 usunięcie załacznika
budowa hali magazynowo produkcyjnej o pow. zab. 850,53 m2, pow. użytk. 950,35 m2, kub. 7230,00 m3 z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, elektryczną, ogrzewczą, budowę zespołu 8 sztuk silosów na zboże o poj. 378,0 m3 każdy, rozbiórka istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbiórka zbiornika retencyjno rozsączającego. Wola Wiązowa/Rusiec Marta Jankowska 2018-03-09 11:13:10 edycja dokumentu
budowa fundamentu pod zbiornik azotu wraz ze zbiornikiem azotu; budowa fundamentu pod parownicę wraz z parownicą; na terenie zakładu Pamapol S.A. Rusiec/Rusiec Marta Jankowska 2018-03-09 11:11:58 edycja dokumentu
budowa fundamentu pod zbiornik azotu wraz ze zbiornikiem azotu; budowa fundamentu pod parownicę wraz z parownicą; na terenie zakładu Pamapol S.A. Rusiec/Rusiec Marta Jankowska 2018-03-09 11:11:22 dodanie dokumentu
budowa hali magazynowo produkcyjnej o pow. zab. 850,53 m2, pow. użytk. 950,35 m2, kub. 7230,00 m3 z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, elektryczną, ogrzewczą, budowę zespołu 8 sztuk silosów na zboże o poj. 378,0 m3 każdy, rozbiórka istniejącej hali magazynowo - produkcyjnej, rozbiórka zbiornika retencyjno rozsączającego. Wola Wiązowa/Rusiec Marta Jankowska 2018-03-09 11:04:22 dodanie dokumentu
82/18 z dnia 6.03.2018r. w sprawie zawarcia umowy na wynajem i wykonanie zabudowy stoisk wystawowych w związku z organizacją III Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego Katarzyna Zyrka 2018-03-07 13:28:42 dodanie dokumentu
97/18 z dnia 06-03-2018 r. w sprawie zawarcia umowy o przyznaniu dofinansowania w ramach projektu pod nazwa Lokalny Animator Sportu Bożena Baranowska 2018-03-07 11:38:45 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Powiatu XLIII/267/2018 z dnia 28.02.2018 DOTACJE Bożena Baranowska 2018-03-07 11:36:30 dodanie dokumentu
94/18 z dnia 06-03-2018 r. w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert Bożena Baranowska 2018-03-07 11:01:19 edycja dokumentu
96/18 z dnia 06-03-2018 r. w sprawie zawarcia umów dotyczących realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze otwartego konkursu ofert Bożena Baranowska 2018-03-07 11:00:31 dodanie dokumentu