Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-12-18 09:57:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-12-18 09:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-12-18 09:54:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-12-18 09:52:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-12-18 09:51:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-12-18 09:49:18 dodanie dokumentu
16/18 z dn. 11.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2018 r. Renata Goliment 2018-12-18 09:46:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa Joanna Jończyk 2018-12-18 09:45:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/280/2018 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 13.12.2018 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Bełchatowskiego na 2019 r. Renata Goliment 2018-12-17 15:07:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/281/2018 Skladu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 13.12.2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Bełchatowskiego Renata Goliment 2018-12-17 10:06:16 dodanie dokumentu
INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: KALISKO - KĄSIE i RZĄSAWA, gmina Bełchatów Agnieszka Kołodziejczyk 2018-12-17 08:55:04 dodanie dokumentu
linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, Wola Mikorska-Zalesna Martyna Kowalska 2018-12-14 12:49:27 edycja dokumentu
budowa linii kablowej, Ludwików Martyna Kowalska 2018-12-14 12:49:08 edycja dokumentu
linia kablowa 0,4kV wraz z przyłączem, Zdzieszulice Górne Martyna Kowalska 2018-12-14 12:47:54 edycja dokumentu
budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym, Borki Martyna Kowalska 2018-12-14 12:47:32 edycja dokumentu
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV ze złączem dla zasilania budynku mieszkalnego w budowie Martyna Kowalska 2018-12-14 12:37:58 edycja dokumentu
porządek obrad III sesji RP w Bełchatowie z dnia 21 grudnia 2018 rI Agnieszka Kościańska 2018-12-14 11:42:03 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelację z dnia 05.12.2018 r. Agnieszka Kościańska 2018-12-14 11:41:04 dodanie dokumentu
Odpowiedź na interpelację z dnia 27.11.2018 r. Agnieszka Kościańska 2018-12-14 11:40:20 dodanie dokumentu
Informacja PGWWP Marta Bluszcz 2018-12-14 11:35:26 dodanie dokumentu
zgłoszenie przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego C. Świątkowski Martyna Kowalska 2018-12-14 09:35:08 dodanie dokumentu
Nr 17/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie Katarzyna Zyrka 2018-12-13 11:23:52 dodanie dokumentu
Nr 02/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Członków Zarządu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Katarzyna Zyrka 2018-12-13 11:22:03 dodanie dokumentu
Nr 01/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Starosty Bełchatowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych do 30 000 euro związanych z prowadzeniem działalności Powiatu. Katarzyna Zyrka 2018-12-13 11:18:44 dodanie dokumentu
11/18 z dnia 11-12-2018 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia szczególnego nadzoru w postaci monitoringu wizyjnego nad pomieszczeniami i terenem wokół placówek publicznych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski Bożena Baranowska 2018-12-13 08:55:13 dodanie dokumentu
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Magdalena Chrzęst 2018-12-12 14:44:44 dodanie dokumentu
rozstrzygniecie otwartego konkursu na powierzenie prowadzenia w 2019 r punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Stachowicz Bogdan 2018-12-12 13:48:26 dodanie dokumentu
4/18 z dnia 11.12.2018 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu na powierzenie prowadzenia w 2019 r punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Stachowicz Bogdan 2018-12-12 13:47:22 edycja dokumentu
4/18 z dnia 11.12.2018 w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu na powierzenie prowadzenia w 2019 r punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Stachowicz Bogdan 2018-12-12 13:44:17 dodanie dokumentu
rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w Zelowie Dorota Augustyniak 2018-12-12 12:55:03 edycja dokumentu
rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kątna w Zelowie Dorota Augustyniak 2018-12-12 12:54:12 edycja dokumentu
Informacja PGWWP Agnieszka Gaszewska-Woroniecka 2018-12-12 12:19:17 dodanie dokumentu
Informacja PGWWP Agnieszka Gaszewska-Woroniecka 2018-12-12 12:10:27 dodanie dokumentu
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. SZCZERCOW / SZCZERCÓW Marta Jankowska 2018-12-12 08:27:55 edycja dokumentu
budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Osiny, Szczerców Marta Jankowska 2018-12-12 08:24:48 edycja dokumentu
budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Szczercowska Wieś, Szczerców Marta Jankowska 2018-12-12 08:24:27 edycja dokumentu
rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłaczami 2 szt. Podżar / Szczerców Marta Jankowska 2018-12-12 08:23:58 edycja dokumentu
przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Augustynów Martyna Kowalska 2018-12-11 17:08:38 edycja dokumentu
przebudowa drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Augustynów Martyna Kowalska 2018-12-11 17:08:22 dodanie dokumentu
409/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie zawarcia aneksu Nr 1.2018 do umowy Nr 11/OS/2018 z dnia 16.10.2018 r. dotyczącej przekazania dotacji Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zadanie pn.: "Przebudowa komór zsypowych wraz z budową altan śmietnikowych do segregacji odpadów w wysokich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Żołnierzy POW bl. 10, os. Żołnierzy POW bl. 12, os. Okrzei bl. 4 kl. I " VI w Bełchatowie" Agnieszka Gaszewska-Woroniecka 2018-12-11 13:59:51 edycja dokumentu