Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Bełchatowski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Starosty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-12-29 15:47:18
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 250/8 o pow. 0,0088 ha, położonej w obrębie Kleszczów, gmina Kleszczów, ustalenia ceny wywoławczej oraz wysokości wadium - dokument stracił ważność 2020-12-22 08:46:47
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. - dokument stracił ważność 2020-12-18 12:47:40
dokument Zarządzenie nr 93/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru Nr 14 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i planowania strategicznego w Zespole ds. Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-12-16 10:02:20
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powierzenia pracy zdalnej pracownikom Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-12-14 15:05:56
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 2020-12-14 15:02:53
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 2020-12-14 14:59:22
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2020-12-14 14:55:34
dokument Zarządzenie nr 92/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru Nr 13 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń podatku VAT w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-12-14 10:01:59
dokument Nr 86/2020 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami PUW 2020-11-23 13:22:13
dokument Nr 85/2020 w sprawie powołania członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2020-11-17 13:40:48
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie powierzenia pracy zdalnej pracownikom Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-11-17 11:19:58
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2020-11-17 11:13:09
dokument Zarządzenie Nr 80 z dnia 27.10.2020r. Starosty Bełchatowskiego w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem w 2020 roku przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2020-10-30 09:34:24
dokument Nr 78/2020 z dnia 7 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw wspierania działań Zarządu Powiatu w Bełchatowie w zakresie opracowywania projektów rekomendowanych do przedstawienia podczas obrad Zespołu ds. transformacji obszarów górniczych województwa łódzkiego oraz Zespołu Roboczego ds. Opracowania Programu Transformacji Kompleksu Bełchatów. 2020-10-29 13:47:38
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-10-08 14:07:10
dokument Zrządzenie Nr 75/2020 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-09-28 13:03:38
dokument Zarzadzenie Nr 73/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-09-23 15:12:36
dokument Zarzadzenie Nr 72/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-09-23 15:10:31
dokument Zarządzenie nr 71/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru Nr 12 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów i obsługi systemu Q-matic w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-09-23 12:56:28
dokument Zarządzenie Nr 66 Starosty Bełchatowskiego z dnia 17.09.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2020-09-21 09:58:12
dokument Zarzadzenie Nr 53/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-09-17 10:26:50
dokument Zarzadzenie Nr 52/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-09-17 10:24:18
dokument Zarzadzenie Nr 51/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-09-17 10:21:16
dokument Zarządzenie nr 65/2020 w sprawie zmiany w treści Zarządzenia Nr 61/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru Nr 10 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. mapy zasadniczej i aktualizacji baz danych w Referacie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-09-14 14:54:17
dokument Zarządzenie nr 63/2020 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2020-09-07 09:57:30
dokument Zarządzenie nr 62/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru Nr 11 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. lesnictwa i ochrony przyrody w Wydziale ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-09-07 09:54:20
dokument Zarządzenie nr 60/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2020-09-02 09:06:23
dokument Zarządzenie nr 58/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru Nr 9 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-08-25 10:02:26
dokument Zarządzenie nr 57/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru Nr 8 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów z terenu Gminy Zelów w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-08-25 10:00:11
dokument Zarzadzenie nr 48/2020 w sprawie zawierania i rozwiazywania umów z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz z rodzinami pomocowymi. 2020-08-05 08:36:29
dokument Zarzadzenie Nr 50/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-07-21 13:48:45
dokument Zarządzenie nr 49/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr Nr 7 / 2020 na wolne stanowisko pracy ds. obsługi Biura Radców Prawnych oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Biurze Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-07-17 11:34:27
dokument Zarzadzenie Nr 45/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-07-15 10:33:41
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-07-15 09:40:07
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 13 lipca 2020 roku w wprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw przygotowania i przeprowadzenia procedury nadania sztandaru Powiatowi Bełchatowskiemu 2020-07-14 09:11:01
dokument Zarządzenie nr 44/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 6/2020 na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w wydziale KD 2020-07-09 13:40:38
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 30.06.2020r. w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Bełchatowie. 2020-07-03 14:00:52
dokument Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie wyznaczenia osoby dokonującej czynności wobec Starosty Bełchatowskiego z zakresu prawa pracy innych, niż związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia podczas nieobecności Wicestarosty Bełchatowskiego 2020-06-16 13:32:49
dokument Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 5/2020 na wolne stanowisko pracy ds. leśnictwa i ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2020-06-08 08:50:05
dokument Zarządzenie nr 40/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID - 19 2020-05-22 12:22:58
dokument Zarządzenie nr 38/2020 w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-05-15 15:20:48
dokument Zarządzenie nr 39/2020 w sprawie zmiany wysokości kwoty bazowej dotyczacej wysokości dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie 2020-05-15 15:18:30
dokument Zarzadzenie Nr 37/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-05-12 10:01:51
dokument Nr 29/2020 z 24 .04.2020 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski w 2020r. 2020-04-09 08:23:44
dokument Zarządzenie nr 35/2020 z dnia 03.04.2020 w sprawie powierzenia pracy zdalnej pracownikom Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-04-07 14:03:42
dokument Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 02.04.2020 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz środków ochrony indywidualnej w stanie epidemii pracownikom Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-04-03 14:42:25
dokument Zarządzenie nr 33/2020 z dnia 31.03.2020 w sprawie powierzenia pracy zdalnej pracownikom Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-04-03 14:40:40
dokument Zarządzenie nr 27/2020 z dnia 16.03.2020 w sprawie powierzenia pracy zdalnej pracownikom Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2020-04-03 14:39:14
dokument Zarządzenie nr 32/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 31.03.2020r. 2020-04-02 09:32:11
dokument Zarzadzenie Nr 30/2020 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu 2020-03-26 08:29:15
dokument Zarzadzenie Nr 28/2020 w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu 2020-03-24 09:53:05
dokument Zarzadzenie Nr 22/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej będących we władaniu Skarbu Państwa 2020-03-17 09:27:30
dokument Zarzadzenie Nr 25/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa 2020-03-17 09:20:47
dokument Zarzadzenie Nr 24/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa 2020-03-17 09:17:58
dokument Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 16.03.2020 w sprawie zmiany organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID - 19 2020-03-16 13:55:14
dokument Zarządzenie Nr 20 Starosty Bełchatowskiego z dnia 19.02.2020 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Bełchatowskiego w 2020r. 2020-02-20 14:41:09
dokument Zarządzenie Nr 19 Starosty Bełchatowskiego z dnia 14.02.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2020-02-18 08:46:23
dokument Zarządzenie Nr 18 Starosty Bełchatowskiego z dnia 14.02.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2020-02-18 08:45:26
dokument Zarządzenie Nr 17 Starosty Bełchatowskiego z dnia 14.02.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2020-02-18 08:43:15
dokument Zarządzenie Nr 16 Starosty Bełchatowskiego z dnia 14.02.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2020-02-18 08:41:56
dokument Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 4/2020 na wolne stanowisko pracy ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2020-02-17 08:28:38
dokument Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 3/2020 na wolne stanowisko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2020-02-17 08:25:16
dokument Zarzadzenie Nr 13/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-02-06 09:12:36
dokument Zarzadzenie Nr 12/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-02-06 09:06:56
dokument Zarzadzenie Nr 11/2020 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2020-02-06 09:04:48
dokument Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dotyczacej wysokości dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie 2020-02-05 14:50:07
dokument Zarządzenie Nr 10 Starosty Bełchatowskiego z dnia 31.01.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2020-02-04 14:55:28
dokument Zarządzenie Nr 9 Starosty Bełchatowskiego z dnia 31.01.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2020-02-04 14:54:07
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Bełchatowskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie. 2020-02-03 13:22:41
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Strosty Bełchatowskiego z dnia 30.01.2020r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie, 2020-02-03 13:21:22
dokument Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 1/2020 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2020-01-15 09:23:51
dokument Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 2/2020 na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w wydziale KD 2020-01-15 09:22:13
dokument Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu sierpniu i grudniu 2020 2020-01-10 11:12:36
dokument Zarzadzenie Nr 105/2019 z dnia 31.12.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd. 2020-01-03 08:25:39
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie terminów przekazywania dokumentów na posiedzenie Zarządu oraz organizacji posiedzeń Zarządu Powiatu w Bełchatowie. 2019-12-31 10:06:41
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 z dnia 30.12.2019 roki w sprawie przyjęcia do realizacji celów i zadań w zakresie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie na rok 2020. 2019-12-31 10:05:15
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na 2020 rok. 2019-12-31 10:03:13
dokument Zarządzenie nr 83/2019 w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie 2019-12-30 11:15:45
dokument Zarządzenie nr 85/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie 2019-12-30 11:14:48
dokument Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 20/2019 na wolne stanowisko pracy ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami w wydziale KD 2019-12-30 11:12:19
dokument Zarządzenie nr 87/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 19/2019 na wolne stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych w wydziale OS 2019-12-30 11:11:04
dokument Zarządzenie nr 92/2019 w sprawie ustalenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-11-25 14:52:53
dokument Zarzadzenie Nr 91/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierzawienia na okres do 3 lat części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-11-21 08:40:23
dokument Zarządzenie nr 90/2019 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policje żołnierza rezerwy w celu dopełnienia obowiazku odbycia ćwiczeń wojskowych - dokument stracił ważność 2019-11-19 11:37:37
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 z dnia 18.11.2019 roku w sprawie wprowadzenia tekstu "Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie". 2019-11-19 10:59:39
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-10-31 08:04:26
dokument Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 17/2019 na wolne stanowisko pracy ds. administracyjnych w Zespole ds. Administracyjnych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-09-20 15:07:13
dokument Zarządzenie nr 79/2019 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-09-20 15:03:59
dokument Zarządzenie nr 75/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 16/2019 na wolne stanowisko pracy ds. organizowania procedur zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-09-18 08:08:46
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-09-17 12:27:46
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-09-17 12:26:33
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-09-17 12:24:54
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-09-17 12:22:45
dokument Zarzadzenie Nr 67/2019 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bełchatów - dokument stracił ważność 2019-08-27 08:44:01
dokument Zarządzenie Starosty Bełchatowskiego Nr 64/2019 z dnia 19.08.2019 r. w sprawie utworzenia miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami 2019-08-22 12:01:45
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 z dnia 21.08.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. 2019-08-22 09:27:59
dokument Zarządzenie nr 65/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd. 2019-08-21 13:14:43
dokument Zarządzenie nr 63/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 14/2019 na wolne stanowisko pracy ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-08-16 08:29:23
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-07-29 09:16:29
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-07-29 09:14:48
dokument Zarządzenie nr 60/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 13/2019 na wolne stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-07-19 15:09:37
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 z dn. 03.07.2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu koordynującego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn.: "Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie" 2019-07-18 13:30:14
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 z dn. 11.06.2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu koordynującego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn.: "Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie" 2019-07-18 13:27:51
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 z dn. 05.02.2019 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn.: "Zawodowo Damy Radę! Wsparcie zawodowe niepełnosprawnych uczniów SOSW w Bełchatowie" 2019-07-18 13:24:21
dokument Zarządzenie nr 59/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 12/2019 na wolne stanowisko pracy ds. geologii, pozwoleń zintegrowanych oraz nadzoru nad spółkami wodnymi w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-07-17 07:47:06
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-07-11 08:26:27
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-07-08 08:33:23
dokument Zarządzenie nr 55/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2019-06-26 09:44:46
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-06-18 16:41:28
dokument Zarządzenie nr 52/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 11/2019 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-06-06 14:32:40
dokument Zarządzenie nr 49/2019 w sprawie wyborów uzupełniających na członka Komisji Socjalnej działającej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie oraz powołania Komisji skrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia wyborów 2019-05-31 14:59:51
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2019-05-29 10:47:41
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2019-05-24 12:11:45
dokument Zarządzenie nr 47/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 9/2019 na wolne stanowisko pracy ds. kontaktów z mediami w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-05-22 15:17:41
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie powołania czlonków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2019-2023 2019-05-16 12:11:11
dokument Zarzadzenie Nr 44/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2019-05-10 10:12:41
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-05-10 10:07:50
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-04-26 11:36:15
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat częścinieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-04-26 11:33:14
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-04-26 11:30:17
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-04-15 11:50:54
dokument Zarządzenie w sprawie zmiany "Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie" 2019-04-15 09:59:29
dokument Zarządzenie nr 34/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 7/2019 na wolne stanowisko pracy ds. rekultywacji gruntów, ochrony gleby i powierzchni ziemi oraz rolnictwa, łowiectwa i rybołówstwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowi 2019-04-08 14:22:03
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-04-05 13:10:58
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa 2019-04-05 13:05:08
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-04-05 10:47:33
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Bełchatowskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów ba członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 2019-04-02 12:22:55
dokument Zarządzenie nr 29/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 5/2019 na wolne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej - Radca prawny w Biurze radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-03-21 14:52:26
dokument Zarządzenie nr 30/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 6/2019 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-03-21 14:50:46
dokument Zarzadzenie Nr 28/2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-03-20 11:44:22
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 18-03-2019 w sprawie zasad ustanawiania społecznego opiekuna zabytków, ustanowienia wzoru listy .... 2019-03-18 11:31:31
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd. 2019-03-08 08:48:44
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 3/2019 na wolne stanowisko pracy ds. księgowości dochodów w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-02-15 12:34:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 4/2019 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu ds. gospodarowania Mieniem Powiatu w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-02-15 12:22:02
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 2/2019 na wolne stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i planistyki zasobu nieruchomości w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-02-15 12:19:11
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-02-14 12:02:58
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacych we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-02-14 12:01:24
dokument Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie ustalenia kwoty bazowej dotyczącej wysokości dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie 2019-02-14 08:16:10
dokument Zarządzenie nr 18/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 1/2019 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-02-12 13:22:34
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-02-06 09:06:24
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2019-02-06 09:04:55
dokument Zarzadzenie Nr 12/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego - dokument stracił ważność 2019-02-01 08:47:55
dokument Zarzadzenie Nr 11/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego - dokument stracił ważność 2019-02-01 08:45:56
dokument Zarzadzenie Nr 10/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego - dokument stracił ważność 2019-02-01 08:44:05
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2019-01-29 07:59:54
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2019-01-17 09:45:02
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do dokonywania czynności związanych z przeprowadzeniem w 2019 roku przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. - dokument stracił ważność 2019-01-08 10:21:36
dokument Zarządzenie nr 96/2018 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do dokonywania czynności wobec Starosty z zakresu prawa pracy innych, niż związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia 2019-01-02 14:41:54
dokument Zarządzenie nr 82/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 10 października w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz przeprowadzenia wyborów na przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2019-01-02 14:37:13
dokument Zarządzenie nr 86/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 9/2018 na wolne stanowisko pracy ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2019-01-02 14:34:02
dokument Zarządzenie Nr 108/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania członków Komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na dzień 31 grudnia 2018r - dokument stracił ważność 2018-12-31 12:19:24
dokument Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-18 09:57:11
dokument Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-18 09:55:37
dokument Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-18 09:54:17
dokument Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-18 09:52:55
dokument Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-18 09:51:28
dokument Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-18 09:49:18
dokument Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-18 09:45:16
dokument Zarzadzenie Nr 94/2018 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-11 10:30:44
dokument Zarzadzenie Nr 93/2018 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-11 10:27:58
dokument Zarzadzenie Nr 92/2018 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-12-11 10:25:22
dokument Zarządzenie Nr 90/2018 z dnia 22.11.2018r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie. 2018-11-28 14:55:21
dokument Zarządzenie Nr 89/2018 Starosty Bełchatowskiego z dnia 22.11.2018r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym. - dokument stracił ważność 2018-11-23 08:22:59
dokument Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-11-22 12:30:27
dokument Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-11-22 12:28:38
dokument Nr 77/18 z dnia 21.09.2018r. w sprawie powołania czlonka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie 2018-10-15 08:49:27
dokument Zarządzenie Nr 84 Starosty Bełchatowskiego z dnia 10.10.2018r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym. - dokument stracił ważność 2018-10-12 09:02:50
dokument Zarządzenie nr 83/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 8/2018 na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno-biurowych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-10-10 12:52:54
dokument Zarządzenie nr 80/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 7/2018 na wolne stanowisko pracy ds. udostępniania danych z zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-10-10 12:48:55
dokument Zarządzenie nr 79/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 6/2018 na wolne stanowisko pracy ds. Kontroli Powiatu w Zespole ds. Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-10-10 12:45:10
dokument Zarządzenie nr 58/2018 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Naboru powołanej na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 5/2018 na wolne stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z przedsiębiorcami w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-10-10 12:34:19
dokument Zarzadzenie Nr 78/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd. 2018-09-26 09:34:11
dokument Zarzadzenie Nr 73/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego - dokument stracił ważność 2018-09-13 12:41:16
dokument Zarzadzenie Nr 72/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego - dokument stracił ważność 2018-09-13 12:38:58
dokument Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-09-13 12:23:44
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-08-30 11:46:23
dokument Zarzadzenie Nr 67/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego - dokument stracił ważność 2018-08-30 11:44:40
dokument Zarządzenie nr 51/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 5/2018 na wolne stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z przedsiębiorcami w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-08-03 15:06:53
dokument Zarządzenie nr 65/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2018-08-03 13:15:44
dokument Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Naboru powołanej na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 5/2018 na wolne stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z przedsiębiorcami w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-08-03 13:12:48
dokument Zarzadzenie Nr 64/2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-07-26 11:10:35
dokument Zarzadzenie Nr 63/2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-07-26 11:09:33
dokument Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Bełchatówa - dokument stracił ważność 2018-07-18 15:14:20
dokument Zarzadzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-07-12 13:23:06
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2018-07-04 13:50:28
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd. 2018-07-04 12:24:02
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-07-03 07:45:07
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-06-18 10:20:55
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-06-18 10:19:51
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-05-24 12:56:13
dokument Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-05-21 10:13:46
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2018-04-24 14:17:07
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2018-04-24 14:16:13
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2018-04-24 14:14:13
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2018-04-24 14:13:12
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2018-04-24 14:12:09
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Bełchatowskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2018-04-24 14:06:34
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-04-24 13:58:20
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-04-24 13:56:34
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-04-24 13:53:45
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-04-24 13:51:11
dokument Zarządzenie Nr 35 Starosty Bełchatowskiego z dnia 16.04.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2018-04-24 13:40:33
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru nr 4/2018 na wolne stanowisko pracy ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru-Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-04-17 14:03:23
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2018-04-06 09:28:39
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru nr 3/2018 na wolne stanowisko pracy ds. weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru-Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-03-29 12:13:27
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-03-23 13:55:11
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 2 lat udziału Skarbu Państwa w nieruchomości - dokument stracił ważność 2018-03-23 13:54:07
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-03-12 11:18:20
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-02-21 11:39:04
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-02-21 11:37:32
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-02-21 11:35:34
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres roku nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-02-19 08:02:07
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres roku nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-02-19 08:00:33
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru nr 2/2018 na wolne stanowisko pracy ds. weryfikacji oprawcowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2018-02-14 14:31:22
dokument Zarzadzenie nr 11/2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem w 2018 r. przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-02-02 11:08:45
dokument Zarzadzenie Nr 12/2018 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-02-02 11:05:54
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru nr 1/2018 na wolne stanowisko pracy ds. architektury i budownictwa dla Gminy Bełchatów w Wydziale Architektury i Budownictwa 2018-02-02 09:38:14
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzani pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2018-02-02 09:34:21
dokument Zarządzenie nr 94/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 6/2017 na wolne stanowsko pracy ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 2018-02-02 09:26:33
dokument Zarządzenie nr 89/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 4/2017 na wolne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej - Radca prawny w Biurze Radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu 2018-02-02 09:21:38
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach w 2018 roku. 2018-01-31 12:49:30
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres roku nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2018-01-29 12:21:26
dokument Zarządzenie nr 101/2017 Starosty Bełchatowskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania członków Komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na dzień 29 grudnia 2017 roku - dokument stracił ważność 2018-01-03 14:14:09
dokument Zarządzenie nr 100/2017 Starosty Bełchatowskiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania członków Komisji w celu dokonania spisu materiałów nie zużytych do końca 2017r. - dokument stracił ważność 2018-01-03 14:07:11
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres roku części nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-12-18 09:28:44
dokument Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej ww władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-12-18 09:24:41
dokument Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres do 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-12-18 09:22:39
dokument NR 93/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do treści "Instrukcji w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania zadań, mierników ich realizacji, analizy ryzyka oraz zasad monitorowania w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie" 2017-12-14 10:01:35
dokument Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-11-23 14:36:44
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-11-23 14:34:25
dokument Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-11-23 14:32:45
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-11-23 14:24:32
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-11-23 14:21:55
dokument Zarządzenie nr 82/2017 w sprawie podania po publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2017-11-23 14:20:16
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-11-07 13:52:33
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 Starosty Bełchatowskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu styczeń 2018 r. 2017-10-27 12:17:48
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-10-23 14:16:57
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-10-23 14:15:53
dokument Zarządzenie nr 70/2017 w sprawie zmian do Regulaminu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2017-09-22 13:24:56
dokument Zarzadzenie Nr 63/2017 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2017-09-22 12:14:54
dokument Zarzadzenie Nr 72/2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-09-20 15:09:06
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-09-20 15:06:20
dokument Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany instrukcji kasowej 2017-09-05 14:11:51
dokument Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd. 2017-08-16 12:51:48
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 08.08.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-08-10 09:28:01
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 08.08.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-08-10 09:27:09
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 08.08.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-08-10 09:25:58
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 08.08.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-08-10 09:24:52
dokument Zarzadzenie nr 60/2017 w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości stanowiacej własnośc Gminy Miasto Bełchatów na rzecz Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-07-24 10:04:53
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-07-24 10:02:18
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-07-24 10:01:17
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-07-24 09:59:35
dokument Zarządzenie nr 55/2017 w sprawie Instrukcji Kasowej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2017-07-18 09:14:54
dokument Zarządzenie nr 56/2017 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastepców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Bełchatowskiego 2017-07-13 08:58:54
dokument Zarządzenie nr 36/2017 w sprawie zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2017-05-30 15:25:44
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 26.05.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-05-30 11:07:33
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 25.05.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-05-26 11:45:29
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej własnością Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-05-22 13:53:18
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:39:48
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:36:57
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:35:58
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:34:36
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:34:07
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:33:35
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-05-16 14:32:47
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2017-05-08 15:25:04
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-04-26 13:29:44
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości będacej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-04-26 13:28:21
dokument Zarządzenie nr 35/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2017-04-07 10:30:51
dokument Zarządzenie nr 33/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2017-04-03 08:35:35
dokument Zarządzenie nr 32/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2017-04-03 08:34:35
dokument Zarządzenie nr 31/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2017-04-03 08:31:12
dokument Zarządzenie nr 30/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2017-04-03 08:29:52
dokument Zarządzenie nr 27/2017 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa 2017-03-24 10:50:27
dokument Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-03-24 10:49:29
dokument Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie wyznaczenia przewodniczacego i członków komisji przetargowej 2017-03-24 10:47:57
dokument Zarządzenie nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2017-03-20 12:42:26
dokument Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dotyczącej wysokości dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie 2017-03-09 11:41:33
dokument Zarządzenie nr 19/2017 w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2017-03-09 11:38:56
dokument Zarządzenie nr 18/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 4/2017 na wolne kierownicze stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2017-03-09 11:33:23
dokument Zarządzenie nr 17/2017 w sprawie powołania Komisji na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu ofert na stanowisko animator sportu w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" - dokument stracił ważność 2017-02-20 08:03:27
dokument Zarządzenie nr 16/2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Bełchatowski w 2017 r 2017-02-16 10:02:32
dokument Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieckaw placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski w 2017 r 2017-02-16 09:59:57
dokument Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Rocznego Planu Pracy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie za 2016r. 2017-02-16 09:36:19
dokument Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-02-15 09:49:16
dokument Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-02-15 09:48:07
dokument Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa 2017-02-15 09:42:56
dokument Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-02-15 09:37:20
dokument Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-02-15 09:35:33
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Bełchatowskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie" 2017-02-03 11:43:20
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Bełchatowskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu listopadzie 2017 r. 2017-02-03 10:21:54
dokument Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2017-02-01 12:58:55
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Bełchatowskiego w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 2/2017 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2017-01-27 12:51:13
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 1/2017 na wolne kierownicze stanowisko pracy Naczelnika Wydziału Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2017-01-24 15:14:12
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 14/2016 na wolne stanowisko pracy ds. księgowości dochodów w Wydziale Finansowo - Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2017-01-10 17:08:54
dokument Zarządzenie Nr 117/2016 Starosty Bełchatowskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na 2017 rok - dokument stracił ważność 2016-12-30 10:07:05
dokument Zarządzenie Nr 113/2016 z dnia 14.12.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-12-19 08:01:43
dokument Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 14.12.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-12-19 08:00:42
dokument Zarządzenie nr 115/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-12-16 09:57:48
dokument Zarządzenie nr 114/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-12-16 09:56:53
dokument Zarządzenie nr 111/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-12-16 09:55:46
dokument Zarządzenie nr 110/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-12-16 09:54:40
dokument Zarządzenie Nr 116/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 13/2016 na wolne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej - Radca Prawny w Biurze Radców Prawnych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-12-16 09:23:55
dokument Zarządzenie Nr 108/2016 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 11/2016 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Koordynatora Zespołu ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-12-07 14:04:04
dokument Zarządzenie nr 107/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-12-07 13:52:04
dokument Zarządzenie Nr 105/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 12/2016 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-11-28 14:37:27
dokument Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 11/2016 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Koordynatora Zespołu ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-11-28 14:35:12
dokument Zarządzenie nr 95/2016 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-11-24 11:16:12
dokument Zarządzenie nr 103/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-11-24 11:13:55
dokument Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 21.11.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-11-23 13:07:08
dokument Zarządzenie Nr 101/2016 z dnia 21.11.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-11-23 13:05:58
dokument Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 21.11.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-11-23 13:05:05
dokument Zarządzenie Nr 99/2016 z dnia 21.11.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-11-23 13:04:11
dokument Zarządzenie Nr 98/2016 z dnia 21.11.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-11-23 13:03:13
dokument Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 21.11.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-11-23 13:02:14
dokument Zarządzenie Nr 96/2016 z dnia 21.11.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-11-23 13:01:03
dokument Zarządzenie nr 94/2016 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-11-17 14:53:14
dokument Zarządzenie nr 93/2016 w sprawie powołania zespołów spisowych oraz harmonogramów prac inwentaryzacyjnych 2016-11-10 11:22:53
dokument Zarządzenie nr 91/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-10-19 09:33:57
dokument Zarządzenie nr 90/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-10-19 09:32:58
dokument Zarządzenie nr 88/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:46:00
dokument Zarządzenie nr 87/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:44:56
dokument Zarządzenie nr 86/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:43:22
dokument Zarządzenie nr 85/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:41:53
dokument Zarządzenie nr 84/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:35:54
dokument Zarządzenie nr 83/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. - dokument stracił ważność 2016-10-12 09:09:12
dokument Zarządzenie Nr 89/2016 Starosty Bełchatowskiego w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 10/2016 na wolne stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z przedsiębiorcami w Zespole ds. Promocji w Starostwie Powiatowym w Bełchtowie 2016-10-03 15:07:56
dokument Zarządzenie nr 81/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2016-08-11 11:13:13
dokument Zarządzenie nr 80/2016 w sprawie wyznaczenia osoby dokunującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Bełchatowskiego podczas nieobecności Sekretarza Powiatu 2016-07-29 15:26:01
dokument Zarządzenie nr 79/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-07-27 14:35:55
dokument Zarządzenie nr 78/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-07-27 14:34:52
dokument Zarządzenie nr 77/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-07-27 14:33:43
dokument Zarządzenie nr 76/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-07-27 14:32:24
dokument Zarządzenie nr 75/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-07-27 14:30:56
dokument Zarządzenie nr 74/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-07-27 14:29:16
dokument Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie ustalenia terminów składania dokumentów na posiedzenie Zarządu oraz terminów posiedzeń Zarządu Powiatu w Bełchatowie. 2016-07-22 14:02:41
dokument Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 9/2016 na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i nadzoru w Wydziale Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-07-19 11:46:55
dokument Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 8/2016 na wolne stanowisko pracy ds. architektury i budownictwa dla gminy Szczerców w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-07-19 11:44:29
dokument Zarządzenie nr 70/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-07-08 09:03:17
dokument Zarządzenie nr 69/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-07-08 09:02:00
dokument Zarządzenie nr 68/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2016-07-07 07:54:02
dokument Zarządzenie nr 67/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2016-07-07 07:51:36
dokument Zarządzenie nr 66/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2016-07-07 07:47:07
dokument Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 29.06.2016 w sprawie ustalenia Regulaminu Słuzby Przygotowawczej pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2016-07-04 11:38:59
dokument Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 27.06.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-06-29 08:03:09
dokument Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 27.06.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-06-29 08:01:36
dokument Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 27.06.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-06-29 08:00:06
dokument Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 7/2016 na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-06-24 10:50:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2016-06-17 13:38:33
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 13.06.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-06-16 11:26:38
dokument Zarządzenie nr 57/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-06-02 10:48:28
dokument Zarządzenie nr 56/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-06-02 10:47:13
dokument Zarządzenie nr 55/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-06-02 10:45:56
dokument Zarządzenie nr 54/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-06-02 10:44:43
dokument Zarządzenie nr 53/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-06-02 08:47:57
dokument Zarządzenie nr 52/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-06-02 08:46:57
dokument Zarządzenie nr 51/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-06-02 08:44:53
dokument Zarządzenie nr 50/2016 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej - dokument stracił ważność 2016-05-20 11:58:29
dokument Zarządzenie nr 49/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-05-20 11:50:02
dokument Zarządzenie nr 48/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-05-20 11:23:55
dokument Zarządzenie nr 47/2016 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-05-20 11:22:48
dokument Zarządzenie nr 29/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2016-05-19 14:56:48
dokument Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-05-13 11:51:01
dokument Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-05-13 11:49:36
dokument Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-05-13 11:48:38
dokument Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-05-13 11:47:38
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-05-13 11:46:38
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-05-13 11:45:24
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-05-13 11:39:38
dokument Zarządzenie nr 30/2016 w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej na potrzeby przeprowadzenia wyborów uzupełniająch na członka Komisji Socjalnej działającej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-05-10 15:26:03
dokument Zarzadzenie nr 31/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wyboru przedstawicieli Komisji Socjalnej działającej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-05-10 15:22:58
dokument Zarządzenie nr 34/2016 w sprawie uchylenia Zarzadzenia nr 93/2014 Staosty Bełchatowskiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępujacej do dokonywania czynności wobec Starosty Bełchatowskiego z zakresu prawa pracy innych, niz związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia 2016-05-10 15:07:45
dokument Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 6/2016 na wolne stanowisko pracy ds. realizacji projektów społecznych w Wydziale Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-05-10 15:02:52
dokument Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 5/2016 na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów i obsługi systemu Q-matic w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-05-10 15:00:55
dokument Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 4/2016na wolne stanowisko pracy ds. obsługi Zarządu w Zespole ds. Administracyjnych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-05-10 14:58:31
dokument Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-04-28 11:15:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/16 w sprawie powołania, składu i trybu pracy Komisji Konkursowej oceniającej prace nadesłane do etapu powiatowego w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo" - dokument stracił ważność 2016-04-26 09:34:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2016-04-20 12:32:24
dokument Zarządzenie nr 28/2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-04-05 08:13:34
dokument Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-04-04 11:47:01
dokument Zarządzenie nr 23/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-04-04 11:45:22
dokument Zarządzenie nr 22/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2016-04-04 11:36:02
dokument Zarządzenie nr 26/16 z dnia 29 marca 2016r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 2016-03-30 11:53:12
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 17.03.2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - dokument stracił ważność 2016-03-22 09:58:01
dokument zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie 2016-03-17 12:00:20
dokument Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szczerców 2016-03-15 12:02:26
dokument Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Szczerców 2016-03-15 12:01:35
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 Starosty Bełchatowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na 2016 rok 2016-03-11 14:09:53
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Bełchatowskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Rocznego Planu Pracy Starostwa Powiatowego w Bełchatowie za 2015 rok 2016-03-11 13:28:23
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru nr 3/2016 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarowania środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-03-01 08:59:51
dokument Zarządzenie nr 15/2016 Starosty Bełchatowskiego z dnia 23.02.2016r. w sprawie powołania Komisji na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu ofert na stanowisko animator sportu w ramach programu "Moje boisko- Orlik 2012" znajdującym się przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2016-02-24 09:07:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz jej użytkownika wieczystego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1060/1; 1060/3; 1060/4 o łącznej pow. 4,8027 ha, położonej w obrębie Rogowiec, gm. Kleszczów, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dokument stracił ważność 2016-02-09 12:58:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 581/4 o pow. 0,1586 ha, położonej w obrębie 08 m. Bełchatowa, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dokument stracił ważność 2016-02-09 12:56:00
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 2/2016 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarowania środkami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-02-04 14:00:27
dokument Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Naboru powołanej na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 1/2016 na wolne stanowisko pracy ds. księgowości wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-02-03 10:00:29
dokument Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 27.01.2016r. w sprawie powołania czlonka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie. 2016-01-29 11:52:01
dokument Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie ustalenia kwoty bazowej dotyczacej wysokości dofinansowania do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie 2016-01-22 10:53:27
dokument Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 1/2016na wolne stanowisko pracy ds. księgowości i wydatków w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-01-22 10:40:55
dokument Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 19/2015 na wolne stanowisko pracy ds. budżetu i analiz w Zespole ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-01-19 10:17:57
dokument Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 18/2015 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarowania mieniem Powiatu w Wydziale Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2016-01-19 10:10:23
dokument w sprawie instrukcji w zakresie ewidencji, umarzania i dokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi 2016-01-04 10:28:14
dokument w sprawie powołania członków Komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na dzień 31.12.2015r 2016-01-04 10:22:24
dokument w sprawie powołania członków Komisji w celu dokonania spisu materiałów nie zużytych do końca 2015r 2016-01-04 10:17:33
dokument Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie 2015-12-15 12:28:05
dokument Zarządzenie nr 109/2015 w sprawie powołania Komisji ds.Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 17/2015 na wolne stanowisko pracy ds. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Wydziale Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2015-12-02 11:32:10
dokument Zarządzenie nr 108/2015 w sprawie powołania Komisji ds.Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 16/2015 na wolne stanowisko pracy ds. architektury i budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2015-12-02 11:28:32
dokument Zarządzenie nr 107/2015 w sprawie powołania Komisji ds.Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 15/2015 na wolne stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów i obsługi systemu Q-MATIC w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2015-11-25 14:57:58
dokument Zarządzenie nr 106/2015 w sprawie powołania Komisji ds.Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 14/2015 na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki wodno-ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2015-11-25 14:37:09
dokument Zarządzenie nr 105/2015 z 18 listopada 2015 roku, w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej. - dokument stracił ważność 2015-11-23 10:17:24
dokument Zarządzenie nr 95/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-10-30 13:38:12
dokument Zarządzenie nr 94/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-10-30 13:34:16
dokument Zarządzenie nr 100/2015 w sprawie wprowadzenia do stosowania legitymacji służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2015-10-26 12:25:12
dokument zarządzenie nr 99/2015 w sprawie zmiany składu Komisji ds.Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 13/2015 na wolne stanowisko pracy ds.obsługi prawnej - radca Prawny w Biurze radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2015-10-26 12:22:57
dokument Zarządzenie nr 98/2015 w sprawie zmiany składu Komisji ds.Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 12/2015 na wolne stanowisko pracy ds.obsługi prawnej - radca Prawny w Biurze radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2015-10-26 12:21:40
dokument Zarządzenie nr 97/2015 w sprawie powołania Komisji ds.Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 13/2015 na wolne stanowisko pracy ds.obsługi prawnej - radca Prawny w Biurze radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2015-10-26 12:18:04
dokument zarządzenie nr 96/2015 w sprawie powołania Komisji ds.Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 12/2015 na wolne stanowisko pracy ds.obsługi prawnej - radca Prawny w Biurze radców Prawnych w wymiarze 0,5 etatu w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie 2015-10-26 12:16:43
dokument zarządzenie nr 92/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2015-10-08 10:08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd - dokument stracił ważność 2015-10-05 10:01:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd - dokument stracił ważność 2015-10-05 10:00:58
dokument Zarzadzenie nr 76/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwaa 2015-09-25 10:48:20
dokument Zarzadzenie nr 90/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwaa - dokument stracił ważność 2015-09-24 12:09:50
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 Starosty Bełchatowskiego z dnia 21.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, zgromadzonej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Bełchatowie 2015-09-23 08:37:24
dokument Zarządzenie Nr 84 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie 2015-09-15 12:15:57
dokument Zarzadzenie nr 83/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-09-09 09:45:34
dokument Zarządzenie 82/2015 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-09-09 09:43:38
dokument Zarządzenie 75/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2015-09-08 11:49:36
dokument Zarządzenie 74/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2015-09-08 11:48:11
dokument Zarządzenie 73/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2015-09-08 11:47:25
dokument Zarządzenie 72/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2015-09-08 11:46:38
dokument Zarządzenie 71/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2015-09-08 11:45:56
dokument Zarządzenie 70/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2015-09-08 11:45:04
dokument Zarządzenie 69/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2015-09-08 11:43:48
dokument Zarządzenie nr 67/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego 2015-09-08 09:26:31
dokument Zarzadzenie nr 79/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy udziału nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz PGE GiEKS.A. - dokument stracił ważność 2015-09-07 12:01:33
dokument Zarzadzenie nr 78/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości Skarbu państwa na rzecz PGE GiEKS.A. - dokument stracił ważność 2015-09-07 11:56:36
dokument Zarządzenie Nr 81 Starosty Bełchatowskiego w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bełchatowie. 2015-09-04 14:04:17
dokument Zarzadzenie nr 68/2015 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 35/2013 Starosty Bełchatowskieg z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu przy zwrocie kosztów przejazdu w podróży służbowej oraz ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy na obszarze kraju 2015-08-27 11:59:27
dokument Zarzadzenie nr 76/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości Skarbu Państwa 2015-08-26 11:14:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd 2015-08-24 11:59:12
dokument Zarządzenie 66/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 2015-08-13 09:19:38
dokument Zarzadzenie nr 52/2015 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2015-2019 2015-07-28 13:35:03
dokument Zarzadzenie nr 60/2015 w sprawie powołania komisji ds. Naboru 2015-07-21 13:14:47
dokument Zarzadzenie nr 59/2015 w sprawie powołania komisji ds. Naboru 2015-07-21 13:14:03
dokument Zarządzenie nr 58/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa 2015-07-08 14:43:23
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 25.06.2015 w sprawie przeznaczenia nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży 2015-06-29 09:17:24
dokument Zarządzenie nr 56/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-06-29 09:11:41
dokument Zarządzenie nr 55/2015 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-06-29 09:15:39
dokument Zarządzenie nr 54/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2015-06-29 09:30:38
dokument Zarządzenie nr 53/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu - dokument stracił ważność 2015-06-29 09:32:03
dokument Zarzadzenie nr 51/2015 w sprawie powolania komisji ds. Naboru 2015-05-28 09:01:04
dokument Zarządzenie Nr 50/15 w sprawie wydżierżawienie nieruchomości będącej we władaniu Skarbu Państwa 2015-05-22 10:18:50
dokument Zarządzenie Nr 49/15 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2015-05-22 10:22:01