Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Bełchatowski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

decyzje, pozwolenia oraz inne dokumenty podlegające publikacji na podstawie odrębnych przepisów

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. BEL1010_C zlokalizowana na działce 175 w obrębie ewidencyjnym Zawady w gminie Bełchatów." 2020-12-28 14:48:26
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NA USŁUGI WODNE POLEGAJĄCE NA POBORZE WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA W KURNOSIE II POPRZEZ 2 STUDNIE DLA SPÓŁKI WODNEJ "KURNOSIANKA" - dokument stracił ważność 2020-11-18 14:48:35
dokument budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 2020-11-10 13:24:25
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1253.2020, znak: AB.6740.8.7.2020.1.JL.MK dla inwestycji p.n. "Rozbudowa drogi gminnej nr 101072E w miejscowości Brzezie odcinek 1 - od kilometra 0+000,00 do 0+697,10" w zakresie budowy jezdni, poboczy, zjazdów, odwodnienia drogi, kanału technologicznego. 2020-11-05 10:38:11
dokument "Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej nr. BEL 4431_B operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej w Chabielicach( 97-420 ), na działkach ewid. nr. 538/2, 539/2, 540/2, gm Szczerców, powiat bełchatowski . 2020-09-11 14:51:12
dokument "Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej nr BEL1002_B, znajdującej się w lokalizacji: 97-400 Bełchatów, Osiedle Dolnośląskie 204, gm. Bełchatów, pow. bełchatowski." 2020-09-11 14:48:05
dokument Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej nr BEL4403, znajdującej się w lokalizacji: 97-410 Bogumiłów, Marii Skłodowskiej Curie 12, dz. nr 286/3, 285/3, 284/3, gm. Kleszczów, pow. bełchatowski." 2020-09-11 14:45:04
dokument Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT31358_CHABIELICE zlokalizowanej w miejscowości Chabielice na dz. nr 549/2." 2020-09-11 14:29:05
dokument Informacja do publicznej wiadomości o zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądań dotyczących postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu kur niosek o obsadzie 48000 stanowisk, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 368 obr. geod. Głupice, gm. Drużbice. - dokument stracił ważność 2020-07-16 15:01:27
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód i likwidację urządzeń wodnych - dokument stracił ważność 2020-07-14 16:10:56
dokument obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania robót w wodach (rzeka Nieciecz) i likwidacje urządzeń wodnych - dokument stracił ważność 2020-07-14 16:04:51
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Wolica - dokument stracił ważność 2020-07-01 10:20:29
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV - postękalice Kolonia - dokument stracił ważność 2020-06-17 09:35:23
dokument Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c. - Dobrzelów - dokument stracił ważność 2020-06-01 14:48:36
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych - dokument stracił ważność 2020-05-29 13:40:38
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ŁUSZCZANOWICE - dokument stracił ważność 2020-04-27 12:20:18
dokument Informacja o instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - dokument stracił ważność 2020-04-09 13:40:15
dokument Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania - dokument stracił ważność 2020-03-24 15:09:59
dokument Informacja o zmianie konfiguracji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - dokument stracił ważność 2020-03-24 08:41:55
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji - dokument stracił ważność 2020-03-09 12:03:05
dokument zawiadomienie o wszczeciu postępowania - dokument stracił ważność 2020-03-09 11:26:46
dokument obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - dokument stracił ważność 2020-03-06 15:07:30
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Łękińsko - dokument stracił ważność 2020-02-25 11:58:41
dokument Zgłoszenie budowy i przebudowy zewnetrznych rurociągów kanalizacji sanitarnej, wodociągowych; Budowa kabli elektrycznych - Wolica - dokument stracił ważność 2020-02-25 11:29:22
dokument zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV zasilającej budynek gospodarczy - dokument stracił ważność 2019-12-09 14:36:43
dokument Zgłoszenie budowy kanalizacji kablowej - dokument stracił ważność 2019-11-25 11:04:15
dokument Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej - dokument stracił ważność 2019-11-19 14:02:19
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV do budynku mieszkalnego na dz. 288/11 - dokument stracił ważność 2019-11-15 14:55:45
dokument Zgłoszenie budowy ogrodzenia, oświetlenia terenu, monitoringu i infrastruktury kablowej - dokument stracił ważność 2019-10-01 11:12:32
dokument Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Miłej w Kleszczowie - dokument stracił ważność 2019-09-03 15:23:40
dokument zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłaczami - dokument stracił ważność 2019-09-03 15:19:57
dokument Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dokument stracił ważność 2019-07-16 14:26:28
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV - Zelów - dokument stracił ważność 2019-07-12 14:34:18
dokument Zgłoszenie budowy sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w m-ci Brzezie-Czarny Las - dokument stracił ważność 2019-07-12 09:50:33
dokument obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - dokument stracił ważność 2019-07-09 16:42:21
dokument Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2019-07-09 16:31:09
dokument decyzja pozwolenie wodnoprawne - dokument stracił ważność 2019-07-09 16:22:03
dokument zgłoszenie budowy sieci wodociągowej - Kluki - dokument stracił ważność 2019-06-19 11:09:18
dokument zgłoszenie budowy sieci energetycznej oświetlenia terenu - Głupice - dokument stracił ważność 2019-06-06 08:54:41
dokument Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2019-04-17 09:22:59
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV - Zelów 2019-04-11 13:19:54
dokument Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2019-04-02 11:56:24
dokument Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2019-04-02 11:39:54
dokument Obwieszczenie - dokument stracił ważność 2019-03-11 08:39:26
dokument PGE budowa linii kablowej 0,4 kV-Postękalice 2019-02-15 08:35:05
dokument przebudowa linii napowietrznej w zakresie budowy stanowiska słupowego w istniejącym śladzie linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działki 327 w obrębie geodezyjnym podklucze , gm. Szczerców 2018-12-10 13:51:05
dokument budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działki 470/4, obr.Kluki, gm.Kluki 2018-12-07 15:13:02
dokument budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego Zagadki, Szczerców - dokument stracił ważność 2018-12-06 14:41:13
dokument budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym, Borki - dokument stracił ważność 2018-11-21 13:29:32
dokument linia kablowa 0,4kV wraz z przyłączem, Zdzieszulice Górne - dokument stracił ważność 2018-11-21 13:25:35
dokument Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2018-11-08 14:16:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2018-11-08 14:09:00
dokument Informacja PGWWP (Rasy, gm. Drużbice) - dokument stracił ważność 2018-11-07 13:02:05
dokument Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2018-10-31 09:38:18
dokument Informacja PGWWP - dokument stracił ważność 2018-10-31 09:37:33
dokument Kanalizacja deszczowa, Szczerców, Szczerców - dokument stracił ważność 2018-10-19 14:51:53
dokument Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości 2018-09-13 09:34:09
dokument przebudowa linii kablowej 0,4kV z budową linii kablowej, Bukowa - dokument stracił ważność 2018-09-05 13:04:14
dokument rozbudowa sieci wodociągowej Janów - dokument stracił ważność 2018-08-31 15:19:24
dokument rozbudowa sieci wodociągowej Janów 2018-08-31 15:16:31
dokument rozbudowa sieci wodociągowej Janów 2018-08-31 15:13:13
dokument linia kablowa 0,4kV wraz z przyłączem, Zawady - dokument stracił ważność 2018-08-31 12:53:30
dokument linia kablowa elektroenergetyczna 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym,, obręb Oleśnik - dokument stracił ważność 2018-08-31 12:46:58
dokument linia kablowa 0,4kV wraz z przyłączem, Zdzieszulice Górne - dokument stracił ważność 2018-08-17 13:07:39
dokument budowa i przebudowa linii kablowej elektroenergetycznej wraz ze złączem, Adamów - dokument stracił ważność 2018-08-14 16:56:55
dokument linia kablowa 0,4kV z budową przyłącza, Mazury - dokument stracił ważność 2018-08-10 08:21:56
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV - dokument stracił ważność 2018-08-09 12:53:46
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV - ul. Radomszczańska 2018-08-08 09:05:06
dokument zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV wraz z przyłaczem 2018-05-09 13:43:47
dokument Zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4kV wraz z przyłączem - dokument stracił ważność 2018-05-09 13:26:28
dokument Rozbudowa sieci wodociągowej Mazury - dokument stracił ważność 2018-04-27 07:57:26
dokument Budowa linii kablowej 0,4 kV oraz szafki złączowo-pomiarowej ZK1+ZP1A, obr. Zagadki, gm. Szczerców 2018-04-20 09:17:19
dokument zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego 2018-04-17 15:59:00
dokument Zgłoszenie budowy oświetlenia ul. Kasztanowej oraz ulicy dojazdowej pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Jesienną 2018-04-10 12:52:50
dokument Zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4kV wraz z przyłączem obręb Kałduny - dokument stracił ważność 2018-04-06 09:33:17
dokument zgłoszenie budowy linii kablowej wraz z przyłączem 2018-04-05 09:35:06
dokument zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - dokument stracił ważność 2018-03-23 08:39:04
dokument Zgłoszenie budowa linii kablowej 0,4kV wraz z przyłączem - dokument stracił ważność 2018-03-15 08:43:25
dokument Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2018-01-24 09:06:01
dokument Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2018-01-24 09:05:26
dokument Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości 2017-12-08 10:29:13
dokument Rozbudowa sieci wodociągowej Mazury - dokument stracił ważność 2017-12-01 15:08:23
dokument Pozwolenie wodnoprawne - dokument stracił ważność 2017-11-08 11:43:01
dokument Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2017-10-04 09:51:44
dokument Pozwolenie wodnoprawne - dokument stracił ważność 2017-09-06 11:03:06
dokument Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2017-09-04 12:47:19
dokument Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2017-09-04 12:46:54
dokument Decyzja z sprawie nabycia przez SP prawa własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2017-08-02 14:22:23
dokument Uchwala Nr 9 z dn. 7.06.2017r. Zwyczajnego Zgro,adzenia Współników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w sprawie zasad ksztaltowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. 2017-06-09 10:10:49
dokument Uchwała Nr 8 z dnia 7.06.2017r. Zwyczajnego Zgromadzenia Współników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. 2017-06-09 10:08:45
dokument Przebudowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV - dokument stracił ważność 2017-02-15 14:43:33
dokument Budowa linii kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego Wólka Łękawska - dokument stracił ważność 2017-02-10 12:25:14
dokument Budowa linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV Wola Mikorska-Zalesna do działki - dokument stracił ważność 2016-11-17 15:29:28
dokument Zgłoszenie - PGE Dystrybucja S.A. 2016-10-17 08:08:37
dokument Zgłoszenie przebudowy drogi powiatowej Nr 1929 E z odwodnieniem 2016-09-21 10:38:59
dokument Pozwolenie wodnoprawne - dokument stracił ważność 2016-08-01 14:13:18
katalog Architektura i Budownictwo 2015-06-25 08:11:40
katalog Ochrona Środowiska 2015-05-22 11:51:42