Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Bełchatowski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenia, obwieszczenia Starosty i innych uprawnionych organów

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1518.2020, znak: AB.6740.8.8.2020.6.MJ.JL dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej 1913E w miejscowości Zdzieszulice Górne od kilometra 0+000,00 do km 0+815,00 2020-12-29 14:40:12
dokument budowa linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego-pomiarowego zasilającego budynek mieszkalny w budowie, działka nr 2 obr.9 w m. Zelów, gmina Zelów - dokument stracił ważność 2020-12-23 12:31:28
dokument ogłoszenie Starosty Bełchatowskiego z dnia 07.12.2020 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bełchatowskiego. 2020-12-11 08:36:35
dokument Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kurnos Drugi, gminy Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2020-12-07 08:37:19
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie ''Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie'' 2020-11-18 12:25:58
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w obrębie Zakurowie gm. Rusiec działka nr 202/2 - dokument stracił ważność 2020-11-16 14:31:37
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej nr 101073E w miejscowości Niwy Małe - gm. Szczerców" 2020-11-13 09:57:38
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Zdzieszulice Górne - od kilometra 0+000,00 do 0+815,00, gmina Bełchatów" 2020-11-10 11:02:54
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskie, że w dniu 14.10.2020 r. została wydana decyzja o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 1204.2020, znak: AB.6740.8.6.2020.5.PTk.MBk dla inwestycji pn. I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, od kilometra 0+000,00 do kilometra 0+438,19 o długości 405 metrów, II. Rozbudowa drogi powiatowej nr P1933E ul. Okrzei w Bełchatowie, o długości 106,56 metrów. - dokument stracił ważność 2020-11-09 08:15:09
dokument Informacja Starosty Bełchatowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bednarze, Borowa-Krzyżówki, Grudna, Kościuszka, Polowa, Szczercowska Wieś, Zagadki, Załuże, położonych w gminie Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie - dokument stracił ważność 2020-11-06 08:37:49
dokument Informacja Starosty Bełchatowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Dubie, Rudzisko, Magdalenów, Marcelów, Lubiec, Kuźnica Lubiecka, Firlej, Zbyszek położonych w gminie Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie - dokument stracił ważność 2020-10-27 12:46:14
dokument Informacja Starosty Bełchatowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Szczerców położonego w gminie Szczerców, powiat bełchatowski, woj. łódzkie - dokument stracił ważność 2020-10-27 12:31:05
dokument Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrowa gmina Zelów 2020-10-02 14:03:34
dokument Budowa oświetlenia w miejscowości Mauryców gmina Zelów - dokument stracił ważność 2020-10-02 13:52:27
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowie drogi gminnej nr 101211E w miejscowości Firlej, gm. Szczerców, - dokument stracił ważność 2020-10-02 13:00:31
dokument Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kurnos Drugi, położonego w gminie BEŁCHATÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2020-09-29 13:37:48
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji znak: AB.6740.8.4.2020.5.TP Nnr 941.2020 zmieniającej decyzję Starosty Bełchatowskiego nr 605.2019, znak: AB.6740.8.1.2019.5.MBk.TP z dnia 23.05.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art 155KPA - Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2020-09-28 08:56:21
dokument budowa oświetlenia ulicznego w Kaszewicach - dokument stracił ważność 2020-09-18 12:55:45
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 4, 5, 6 połozonych w gminie Zelów , w obrębie Jawor - dokument stracił ważność 2020-09-18 11:20:23
dokument rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kluki - dokument stracił ważność 2020-09-18 09:05:58
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-09-14 14:19:08
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Brzezie - dokument stracił ważność 2020-09-14 08:13:34
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu przez Starostę Bełchatowskiego postanowienia nr 531.2020, znak: AB.6740.8.5.PTk.MBk z dnia 27.08.2020 o wydłużeniu do 30.09.2020 r., na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26.08.2020 r., terminu na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowlanym złożonym wraz z wnioskiem z dnia 04.05.2020 r. uzupełniony przez inwestora w dniu 04.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, II Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Okrzei w Bełchatowie?. - dokument stracił ważność 2020-08-28 15:09:59
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowie drogi gminnej nr 101063E w miejscowości Podklucze, gm. Szczerców, 2020-08-13 07:31:32
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej nr 721/1 położonej w obr. Bujny Szlacheckie, gm. Zelów - dokument stracił ważność 2020-08-05 13:48:55
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o nałożeniu na Prezydenta Miasta Bełchatowa obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym złożonym wraz z wnioskiem z dnia 04.05.2020 r. uzupełniony przez inwestora w dniu 04.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, II Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Okrzei w Bełchatowie?. - dokument stracił ważność 2020-08-04 12:56:26
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wniesieniu uwag przez strony postępowania dotyczącego wydania decyzji dla Prezydenta Miasta Bełchatowa o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: ?I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, II Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Okrzei w Bełchatowie? 2020-08-04 12:53:26
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-07-29 14:49:45
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANICY POMIĘDZY DZIAŁKAMI POŁOŻONYMI W OBRĘBIE KURNOS II GMINA BEŁCHATÓW, NR DZIAŁEK 163/2 I 164/2 A DZIAŁKĄ NR 800 POŁOŻONA W OBRĘBIE KASZEWICE GMINA KLUKI, ORAZ POMIĘDZY DZIAŁKĄ 671 POŁOŻONĄ W OBRĘBIE KURNOS II GMINA BEŁCHATÓW A DZIAŁKĄ 800 POŁOŻONĄ W OBRĘBIE KASZEWICE GMINA KLUKI - dokument stracił ważność 2020-07-22 12:45:17
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Wola Mikorska gm. Bełchatów - dokument stracił ważność 2020-07-16 08:25:42
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art 155KPA - Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2020-07-15 14:53:00
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Nieciecz na terenie gminy Rusiec - dokument stracił ważność 2020-07-09 13:37:19
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2020-07-09 13:16:33
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wniesieniu uwag przez strony postępowania w sprawie wniosku Prezydenta Miasta Bełchatowa o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: ?I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, II Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Okrzei w Bełchatowie? - dokument stracił ważność 2020-07-08 08:20:36
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-07-08 08:06:19
dokument "Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej - stacja bazowa nr BT33911 zlokalizowana w Zelowie, ul. Poznańska 8, Targowisko Miejskie, prowadzący: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o." 2020-07-06 15:07:53
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH WZNOWIENIA, WYZNACZENIA ORAZ USTALENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KIERUZELE, GMINA SZCZERCÓW, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 157 - dokument stracił ważność 2020-07-03 09:36:22
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2020-07-01 11:54:54
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI - dokument stracił ważność 2020-06-26 10:07:34
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 04.05.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, II Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Okrzei w Bełchatowie wraz z infrastrukturą" 2020-06-15 14:37:04
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej 2020-06-15 10:02:16
dokument Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2020-06-10 15:11:40
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych - dokument stracił ważność 2020-05-29 10:16:39
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości i przyjęcia granic nieruchomości działki nr 498/1 i 500/1 obręb Pożdżenice gm. Zelów - dokument stracił ważność 2020-05-25 13:36:53
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 435, obręb Lubiec gm. Szczerców - dokument stracił ważność 2020-05-21 08:24:29
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek 707, 642, 869 obręb Magdalenów, gm. Szczerców - dokument stracił ważność 2020-05-21 08:16:15
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 532 położonej w obrębie Pożdżenice gm. Zelów - dokument stracił ważność 2020-05-19 08:23:34
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizcjię inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2020-05-06 12:51:10
dokument Zapytanie ofertowe koroner - dokument stracił ważność 2020-04-03 12:03:12
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POŁOŻONYCH W GMINIE KLULI OBRĘB KASZEWICE , DZIAŁKA NR 310. - dokument stracił ważność 2020-03-30 08:35:59
dokument Zapytanie ofertowe - dokument stracił ważność 2020-03-27 15:17:15
dokument "Informacja o zmianie konfiguracji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej P4 BEL4411_B zlokalizowanej pod adresem: dz. nr ew. 542/4, 97-415 Nowy Janów, gm. Kluki" 2020-03-13 12:51:06
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH SPORZĄDZENIA PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POPRZEDZONE USTALENIEM GRANIC NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GMINIE RUSIEC OBRĘB PAWŁÓW, DZIAŁKA NR 12/5. - dokument stracił ważność 2020-03-02 14:17:48
dokument Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KURNOS DRUGI, położonego w gminie BEŁCHATÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. 2020-03-02 14:03:31
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 485 W GMINIE BEŁCHATÓW, OBRĘB KAŁDUNY, DZIAŁKI 169/2, 247/1, 248/1, 249/1. - dokument stracił ważność 2020-02-18 11:20:41
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 255 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE PODWODY KOLONIA, GMINA BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2020-02-06 10:51:07
dokument Obwieszczenie PGW Wody Polskie o prowadzonym postępowaniu na wniosek gminy Szczerców 2020-01-17 13:15:44
dokument Ogłoszenie o sprzedaży urządzeń i narzędzi przez Centrum Kształcenia Zawodowego - dokument stracił ważność 2020-01-08 15:10:43
dokument Obiewszczenie wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 1279.2014, znak: AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.08.2014r. pod nazwą: realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1500E (ul. Główna) na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie przy ulicach Głównej, Milenijnej i Sportowej oraz drogi powiatowej nr 1921E (ul. Ogrodowa) na odcinku od ul. Głównej do ul. Milenijnej wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego oraz przyległymi terenami publicznymi 2019-12-23 10:10:29
dokument Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Adamów i Józefów, gminy Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2019-11-29 08:20:45
dokument Zapytanie ofertowe na zadanie "Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie" - dokument stracił ważność 2019-11-20 11:04:48
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH SPORZĄDZENIA PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POPRZEDZONE USTALENIEM GRANIC W GMINIE RUSIEC OBRĘB RUSIEC DZIAŁKA NR 2173 - dokument stracił ważność 2019-11-13 13:39:29
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego znak: AB.6740.8.5.2019.8.TP.DA o wydaniu decyzji zrid nr 1424.2019- ul. Miła Kleszczów etap II - dokument stracił ważność 2019-11-13 13:17:15
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego znak: AB.6740.8.4.2019.8.TP.DA o wydaniu decyzji zrid nr 1401.2019- ul. Miła Kleszczów etap I - dokument stracił ważność 2019-11-13 12:53:29
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GMINIE KLUKI, OBRĘB KUŹNICA KASZEWSKA, DZIAŁKI 722, 724. - dokument stracił ważność 2019-11-07 14:07:50
dokument Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zrid w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr DP3915 - Piaski - dokument stracił ważność 2019-10-18 11:37:11
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH SPORZĄDZENIA PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI POPRZEDZONE USTALENIEM GRANIC W GMINIE RUSIEC OBRĘB DĘBY WOLSKIE, DZIAŁKA NR 274. - dokument stracił ważność 2019-10-10 14:14:23
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU DZIAŁEK UJAWNIONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W GMINIE KLUKI, OBRĘB PARZNO-LESISKO, DZIAŁKA NR 45/3 Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI 46/2, 46/3, 42. - dokument stracił ważność 2019-10-09 10:38:50
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK BĘDĄCYCH WE WŁADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW POŁOŻONYCH W GMINIE KLESZCZÓW OBRĘB CZYŻÓW, DZIAŁKI NR 956/1, 962/1. - dokument stracił ważność 2019-10-02 13:28:38
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK BĘDĄCYCH WE WŁADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW POŁOŻONYCH W GMINIE KLESZCZÓW OBRĘB FOLWARK, DZIAŁKA NR 162/1. - dokument stracił ważność 2019-10-02 13:14:05
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK BĘDĄCYCH WE WŁADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW POŁOŻONYCH W GMINIE KLUKI OBRĘB KUŹNICA KASZEWSKA, DZIAŁKI NR 773, 1219. - dokument stracił ważność 2019-10-02 13:06:02
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁEK BĘDĄCYCH WE WŁADANIU LASÓW PAŃSTWOWYCH - NADLEŚNICTWA BEŁCHATÓW POŁOŻONYCH W GMINIE KLUKI OBRĘB TRZĄS, DZIAŁKI NR 130, 105/2. - dokument stracił ważność 2019-10-02 12:57:51
dokument Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej 101402E ul. Miłej w Kleszczowie 2019-09-18 etap II - dokument stracił ważność 2019-09-26 13:28:36
dokument Informacja STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: ADAMÓW i JÓZEFÓW, położonych w gminie BEŁCHATÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2019-09-20 08:38:58
dokument Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi gminnej 101402E ul. Miłej w Kleszczowie etap I - dokument stracił ważność 2019-09-18 10:46:19
dokument informacja o wszczęciu postępowania adm. ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn "Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Dobrzelów" - dokument stracił ważność 2019-09-09 12:47:06
dokument informacja o wszczęciu postępowania adm. ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie" - dokument stracił ważność 2019-09-09 12:43:42
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU DZIAŁEK UJAWNIONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W GMINIE RUSIEC, OBRĘB WINCENTÓW, DZIAŁKA NR 309. - dokument stracił ważność 2019-09-04 14:20:21
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ORAZ PRZYJĘCIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM, GMINIE BEŁCHATÓW, OBRĘBIE WOLA KRUSZYŃSKA,  DZIAŁKI 396/3, 396/4, 396/5. - dokument stracił ważność 2019-08-28 08:30:21
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych wzdłuż rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej 476, a także na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu ul. Piłsudskiego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-07-30 10:33:56
dokument obwieszczenie Dyrektora Regionalnegi Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Rolnych Suflidowo Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2019-07-25 09:36:53
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GMINIE KLUKI, OBRĘB PARZNO - LESISKO, DZIAŁKI 44, 45/2 Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI 46/1, 46/2, 45/3, 42. - dokument stracił ważność 2019-07-25 09:09:44
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIU PRZEBIEGU GRANIC POMIĘDZY DZIAŁKAMI POŁOŻONYMI W GMINIE BEŁCHATÓW OBRĘB ADAMÓW OZNACZONYCH NUMEREM DZIAŁEK 62/3, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/6, 63/15, 63/16, 381.  - dokument stracił ważność 2019-07-23 10:39:53
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH UJAWNIONYCH UPRZEDNIO W EWIDENCJI GRUNTÓW POŁOŻONYCH W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM GMINA DRUŻBICE OBRĘB HUCISKO DZIAŁKI 178/2, 190/2 Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI 242, 190/3, 190/1, 178/1, 178/3, 195 ORAZ DZIAŁKĄ 138/4 W OBRĘBIE MZURKI GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA. - dokument stracił ważność 2019-07-22 12:20:06
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH UJAWNIONYCH UPRZEDNIO W EWIDENCJI GRUNTÓW POŁOŻONYCH W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM GMINA DRUŻBICE OBRĘB PODSTOŁA DZIAŁKA 573 Z DZIAŁKAMI SĄSIEDNIMI 572, 574, 477. - dokument stracił ważność 2019-07-19 09:51:31
dokument Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr DP 3915E - dokument stracił ważność 2019-07-12 08:30:03
dokument Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zrid w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - dokument stracił ważność 2019-07-02 14:17:02
dokument Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zrid w sprawie rozbudowy ul. Zamoście w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2019-06-07 10:43:38
dokument Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia 0,4kV - Bełchatów 2019-05-16 14:31:52
dokument ZAWIADOMIENIE O USTALENIU GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ DLA DZIAŁEK STANOWIĄCYCH DROGĘ WOJEWÓDZKĄ, OZNACZONYCH NR 128, 129 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BRZEZIE, GMINIE DRUŻBICE, POWIECIE BEŁCHATOWSKIM Z DZIAŁKAMI PRZYLEGŁYMI. - dokument stracił ważność 2019-05-15 13:14:08
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument stracił ważność 2019-05-06 11:55:14
dokument Obwieszczenie Starostwy Bełchatowskiego w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - dokument stracił ważność 2019-05-06 10:14:55
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ, OZNACZONEJ NR 169/2 Z DZIAŁKAMI PRZYLEGŁYMI W OBRĘBIE KAŁDUNY POŁOŻONEJ W GMINIE BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2019-04-09 09:22:31
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM USTALENIA GRANIC DZIAŁKI NR 82, OBRĘB OSINY POŁOŻONEJ W GMINIE SZCZERCÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2019-04-05 08:28:06
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR: 655, 653/1 OBRĘB PRĄDZEW POŁOŻONYCH W GMINIE RUSIEC, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2019-04-03 09:17:06
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR: 28, 29, 31 OBRĘB DUBIE POŁOŻONYCH W GMINIE SZCZERCÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2019-03-18 14:52:41
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POD DROGĘ WOJEWÓDZKĄ, OZNACZONYCH NR 207. 209 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE NR 21 - ŁOBUDZICE ORAZ OZNACZONYCH NR 649, 650 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE NR 22 - KOLONIA ŁOBUDZICE - dokument stracił ważność 2019-03-08 10:02:09
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 1 POŁOZONEJ W OBRĘBIE NR 14 MIASTA ZELÓW - dokument stracił ważność 2019-02-25 12:47:03
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustaleniu przebiegu granic nieruchomości w obrębie Chabielice, gmina Szczerców - dokument stracił ważność 2019-02-25 11:08:45
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustaleniu przebiegu granic nieruchomości w obrębie Podwody, gmina Bełchatów - dokument stracił ważność 2019-02-22 09:01:47
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI KOCISZEW GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2019-01-23 12:15:08
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI PRZECZNIA GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2019-01-11 08:19:26
dokument INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: KALISKO - KĄSIE i RZĄSAWA, gmina Bełchatów - dokument stracił ważność 2018-12-17 08:55:04
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH WCHODZĄCYCH W ZAKRESIE INWESTYCJI, POŁOŻONĄ W OBRĘBIE BRZEZIE, DZ. 253/1, GMINA SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2018-12-10 12:52:47
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 24.08.2018 r. decyzji nr 1130.2018, znak: AB.6740.8.7.2018.1.TP zmieniającej w części decyzję Starosty Bełchatowskiego nr 2020.2012, znak: AB.6740.8.10.2012.1.AM.KD z dnia 10.12.2012 r. wydaną dla Wójta Gminy Szczerców o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącą inwestycji pn.: Rozbudowa drogi gminnej (Nr 101076E) wraz z urządzeniami (zjazdy, rowy) w miejscowości Stanisławów I. - dokument stracił ważność 2018-12-07 09:40:31
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 28.11.2018r. na wniosek Wójta Gminy Szczerców decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1567.2018, znak: AB.6740.8.8.2018.1.EM.MJ.BM dla inwestycji pn: ?Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 101058E w miejscowości Grudna? w zakresie: jezdni, poboczy, chodnika, zjazdów, odwodnienia drogi. - dokument stracił ważność 2018-11-30 15:11:30
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie. - dokument stracił ważność 2018-11-23 14:23:08
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU RZĄSAWA POŁOŻONEGO W GMINIE BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2018-10-26 13:09:02
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Szczerców z dnia 19.07.2018 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 101058E w miejscowości Grudna w zakresie dotyczącym: jezdni, poboczy, chodnika, zjazdów, odwodnienia drogi. - dokument stracił ważność 2018-10-18 13:02:12
dokument Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: KALISKO-KĄSIE i RZĄSAWA, położonych w gminie BEŁCHATÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie. - dokument stracił ważność 2018-09-28 09:41:48
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O NUMERZE: 955, 965 W OBRĘBIE CZYŻÓW W GMINIE KLESZCZÓW. - dokument stracił ważność 2018-09-19 08:52:51
dokument Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewczynek urodzonych w roku 2002. - dokument stracił ważność 2018-09-12 12:55:26
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ O NUMERZE: 1 W OBRĘBIE PAWŁOWA, GMINA ZELÓW. - dokument stracił ważność 2018-08-31 10:41:18
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH GRANICE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GMINIE RUSIEC, OBRĘB ALEKSANDRÓW, DZIAŁKI 398, 401, 403, 426, 428 POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - dokument stracił ważność 2018-08-21 11:09:03
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ POD DROGĘ WOJEWÓDZKĄ W GMINIE SZCZERCÓW, OBRĘB BRZEZIE, DZIAŁKA 398 - dokument stracił ważność 2018-08-20 09:22:15
dokument zawiadomienie o nabyciu przez SP własności nieruchomości - dokument stracił ważność 2018-07-27 13:11:39
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WYGIEŁZÓW, GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2018-07-27 12:08:39
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONYWANEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU RZĄSAWA POŁOŻONEGO W GMINIE BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2018-07-25 12:07:32
dokument UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - dokument stracił ważność 2018-07-05 10:26:07
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji w trybie art. 155Kpa o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej (nr 101076E) wraz z urządzeniami (zjazdy, rowy) w miejscowości Stanisławów I 2018-07-04 08:14:03
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 29.06.2018 r. postanowienia nr 346.2018, znak: AB.6740.8.15.2017.8.PTk.BM o sprostowaniu z urzedu omyłki w wydanej decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 1282.2017, znak: AB.6740.8.15.2017.8.PTk.BM dla inwestycji pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastrukturą techniczną? - dokument stracił ważność 2018-07-03 14:32:36
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 06.06.2018r. na wniosek Wójta Gminy Kleszczów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 705.2018, znak: AB.6740.8.5.2018.8.BM dla inwestycji pn: ?Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3915E? - dokument stracił ważność 2018-06-25 08:22:36
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 06.06.2018r. na wniosek Wójta Gminy Kleszczów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 706.2018, znak: AB.6740.8.6.2018.8.BM dla inwestycji pn: ?Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 101384E ? ul. Szkolna w Łękińsku - dokument stracił ważność 2018-06-25 08:20:44
dokument Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do zamiany z Gminą Miastem Bełchatów 2018-06-08 12:44:27
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 101384E 2018-05-11 11:46:04
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 406.2018, znak: AB.6740.8.3.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. ?Rozbudowa ulicy Armii Krajowej ? drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego ? drogi wojewódzkiej nr 484 i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego ? drogi powiatowej nr 1932E w Bełchatowie? - dokument stracił ważność 2018-05-08 09:02:33
dokument Informacja Zarządu Powiatu w Bełchatowie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego" 2018-05-04 09:45:49
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji dla Wójta Gminy Kleszczów o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 530.2018, znak: AB.6740.8.4.2018.8.BM dla inwestycji pn: ?Rozbudowa drogi gminnej 101411E ul. Wiejskiej w Rogowcu wraz z infrastrukturą techniczną? - dokument stracił ważność 2018-04-30 14:57:17
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Wójta Gminy Kleszczów z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3915E? gmina Kleszczów? w zakresie: jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, zatok postojowych. - dokument stracił ważność 2018-04-24 15:26:08
dokument INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW: KALISKO-KĄSIE I RZĄSAWA, POŁOŻONYCH W GMINIE BEŁCHATÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2018-04-20 10:44:11
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 101384E ul. Szkolna w Łękińsku gmina Kleszczów - dokument stracił ważność 2018-04-18 11:32:29
dokument RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ - dokument stracił ważność 2018-04-10 14:38:08
dokument OGŁOSZENIE Z DNIA 09.04.2018 r. oferta Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Grocholic i Okolic" - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pod nazwą:"Warsztaty żywieniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych"- mała dotacja. - dokument stracił ważność 2018-04-09 14:34:24
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kleszczów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ?Rozbudowa drogi gminnej 101411E ul. Wiejskiej w Rogowcu wraz z infrastrukturą techniczną" - dokument stracił ważność 2018-03-21 14:41:05
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 08.02.2018 r. dla Zarządu Powiatu w Bełchatowie decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 170.2018, znak: AB.6740.8.2.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E - dokument stracił ważność 2018-02-15 08:00:17
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 08.02.2018 r. dla Zarządu Powiatu w Bełchatowie decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 170.2018, znak: AB.6740.8.2.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E - dokument stracił ważność 2018-02-14 10:41:01
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu dla Wójta Gminy Kleszczów w dniu 25.01.2018 r. decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 115.2018, znak: AB.6740.8.1.2018.8.BM w sprawie zmiany w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1038.2016 z dnia 18.10.2016 r., znak: AB.6740.8.12.2016.8.BM.PTk dla inwestycji: Zadanie 3 ?Rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce ? Kalisko na odcinku od IV etapu obwodnicy Kleszczowa w Czyżowie do skrzyżowania w Kalisku o długości 4 136,51m? w ramach przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce ? Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości 10320,? - dokument stracił ważność 2018-02-14 09:34:30
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKI, GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2018-02-08 09:28:05
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE GRĘBOSZÓW, W GMINIE DRUŻBICE. - dokument stracił ważność 2018-02-06 13:22:10
dokument Ogłoszenie Ministra Cyfryzacji dotyczące profilu zaufanego dla przedsiębiorców 2018-02-06 13:14:27
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu z wniosku Zarządu Powiatu w Bełchatowie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E obejmująca rozbudowę mostu wraz z rozbiórką sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, celem rozwiązania kolizji, oraz ich budową w ramach zadania ?Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie? - ETAP II - dokument stracił ważność 2018-01-23 12:32:47
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu w Bełchatowie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909 E obejmująca rozbudowę mostu wraz z rozbiórką sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, celem rozwiązania kolizji, oraz ich budową w ramach zadania ?Rozbudowa i przebudowa ul. Cegielnianej w Bełchatowie? - ETAP II - dokument stracił ważność 2018-01-23 12:29:46
dokument Ogłoszenie o odstąpieniu od wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2018-01-19 10:49:59
dokument Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2018-01-15 09:21:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji nr 90/2017 z dnia 29.12.2017 r. o uchyleniu w zakresie lokalizacji na działkach nr ewid. 228/4, 229/4 i w tym zakresie umorzeniu postępowania przed organem I instancji oraz o utrzymaniu w pozostałym zakresie w mocy decyzji Starosty Bełchatowskiegop nr 1105.2017 z dnia 20.09.2017 r. wydanej dla Prezydent Miasta Belchatowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy" (10KDD), Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunieciem kolizji oraz budową i przebudową infrastruktury - dokument stracił ważność 2018-01-10 08:11:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2017-12-19 12:50:53
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do sprzedaży. - dokument stracił ważność 2017-12-15 11:12:35
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2017-12-12 09:34:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2017-12-12 09:33:32
dokument INFORMACJA STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: NIWY, PODKLUCZE i PODŻAR, gminy SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2017-12-04 12:04:03
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Kleszczów postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Zadanie 3 Rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko na odcinku od IV etapu obwodnicy Kleszczowa w Czyżowie do skrzyżowania w Kalisku o długości 4 136,51m-w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1500E Sulmierzyce-Kalisko od Kleszczowa do Kaliska o łącznej długości 10320m - dokument stracił ważność 2017-11-24 10:10:48
dokument Zapytania ofertowego na zadanie :Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie - dokument stracił ważność 2017-11-23 09:23:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji nr 26/2017 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Bełchatowskiego nr 942.2017 - budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-11-21 14:32:59
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o podjęciu postępowania na żądanie strony - Wójta Gminy Kleszczów - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastruktura techniczną - dokument stracił ważność 2017-11-10 15:00:53
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu w dniu 27.10.2017r. na wniosek Wójta Gminy Kleszczów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1282.2017, znak: AB.6740.8.15.2017.8.PTk.BM dla inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2017-11-08 10:42:09
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu dla PEC Sp. z o.o. decyzji nr 1260.2017, znak AB.6740.977.2017.5.MBk.TP z dnia 24.10.2017 r. o pozwoleniu na budowę instalacji c.o. do budynków mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiełły, Królowej Jadwigi, Wł. Łokietka oraz B. Chrobrego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-10-26 13:28:53
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o zawieszeniu postępowania na żądanie strony - Wójta Gminy Kleszczów - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastruktura techniczną - dokument stracił ważność 2017-10-18 14:01:37
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Żabia w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-10-18 11:36:33
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Jagiełły, Królowej Jadwigi, Łokietka, Chrobrego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-10-09 12:04:25
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu dla Prezydent Miasta Bełchatowa w dniu 20.09.2017 r. decyzji nr 1105.2017, AB.6740.8.13.2017.5.MBk.TP o zezwoleniuu na realizację inwestycji drogowej - Budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy", Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunięciem kolizji i przebudową infrastruktury - dokument stracił ważność 2017-10-05 13:14:20
dokument Decyzja znak : WS.680.5.3.2017 Starosty Bełchatowskiego uznająca za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie Mokracz, gmina Bełchatów - dokument stracił ważność 2017-09-29 10:32:19
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE DĘBY WOLSKIE, GMINA RUSIEC. - dokument stracił ważność 2017-09-28 12:04:41
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W OBRĘBIE KORABLEW, GMINA RUSIEC. - dokument stracił ważność 2017-09-28 11:57:27
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE KARCZMY W GMINIE ZELÓW. - dokument stracił ważność 2017-09-27 12:53:12
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI GRABOSTÓW KOLONIA, GMINA ZELÓW - dokument stracił ważność 2017-09-22 15:15:42
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o nałożeniu na Wójta Gminy Kleszczów obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2017-09-22 13:19:47
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania z wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Budowa instalacji centralnego ogrzewania od węzła grupowego do budynków mieszkalnych przy ul. Wł. Jagiełły, Królowej Jadwigi, Wł. Łokietka oraz B. Chrobrego w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-09-22 08:48:04
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o przekazaniu do Wojewody Łodzkiego odwołania od decyzji zrid - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-09-20 13:43:31
dokument OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) - dokument stracił ważność 2017-09-13 13:54:03
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1018.2017, znak: AB.6740.12.11.2017.8.PTk.BM w sprawie zmiany w części decyzji Starosty Bełchatowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 655.2016 z dnia 19.07.2016 r., znak: AB.6740.8.6.2016.8.BM.PTk - Budowa układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną osiedla domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii w zakresie: budowy i rozbudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 4,95km? - dokument stracił ważność 2017-09-13 12:43:04
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wniesieniu uwag przez stronę postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2017-09-13 12:33:05
dokument INFORMACJA WYDZIAŁ GEODEZJI PRZERWA TECHNICZNA - dokument stracił ważność 2017-09-12 14:53:23
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ, OZNACZONEJ NR 277 Z DZIAŁKAMI PRZYLEGŁYMI. - dokument stracił ważność 2017-09-08 10:11:00
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o przekazaniu do Wojewody Łodzkiego odwołania od decyzji zrid nr 942.2017, znak: AB.6740.8.12.2017.3.MBk.AP z dnia 16.08.2017 r. - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-09-05 14:01:43
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Kleszczów - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900E w Łuszczanowicach wraz z infrastruktura techniczną - dokument stracił ważność 2017-08-28 13:16:37
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania z wniosku Prezydent Miasta Bełchatowa - Budowa odcinka drogi gminnej od. ul. Żabiej do ul. Warszawskiej - dokument stracił ważność 2017-08-28 12:40:56
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji dla Burmistrz Zelowa o zezwoleniu na realizacje inwestycji dorogowej Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice o długości 3350,00 m wraz z przebudową skrzyżowań/włączeń projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 1904E, budowa zjazdów - dokument stracił ważność 2017-08-28 10:21:58
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskego o wniesieniu przez stronę uwag - "Budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, ?Bez nazwy? (10 KDD), Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunięciem kolizji oraz budową i przebudową infrastruktury? - dokument stracił ważność 2017-08-23 14:30:56
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GMINIE KLESZCZÓW, OBRĘB FOLWARK - dokument stracił ważność 2017-08-17 11:15:58
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji na podstawie art. 155 kpa, nr 655.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.07.2016 r., znak: AB.6740.8.6.2016.8.BM.PTk - Kolonia Łuszczanowice - dokument stracił ważność 2017-07-28 10:16:01
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania z wniosku Prezydenta Miasta Bełchatowa - budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy" (10KDD), Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunieciem kolizji oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej - dokument stracił ważność 2017-07-25 13:33:36
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU NIWY, POŁOŻONEGO W GMINIE SZCZERCÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - dokument stracił ważność 2017-07-21 10:48:07
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wniosieniu uwag przez stronę postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-07-21 10:24:23
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa dróg gminnych (101361E, 101386E/) w Łękińsku: ul. Poprzecznej i ul. Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną ? budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i ul. Klonowej - dokument stracił ważność 2017-07-17 10:35:44
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej w Łękińsku, w gminie Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-07-17 10:33:52
dokument ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie nabycia przez SP nieruchomości należącej do PP-H "CLEVE" - dokument stracił ważność 2017-07-14 12:19:01
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu postanowienianr 279.2017 z dnia 11.07.2017 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 1038.2016, znak: AB.6740.8.12.2016.8.BM.PTk z dnia 18.10.2016 r. wydanej dla Wójta Gminy Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-07-13 09:43:07
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC W ZWIĄZKU Z WYKONANIEM MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBU PODŻAR, POŁOŻONEGO W GMINIE SZCZERCÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE - dokument stracił ważność 2017-07-12 12:20:00
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu postanowienia nr 274.2017 z dnia 07.07.2017 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w treści decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 237.2017, znak: AB.6740.8.5.2017.3.BM.PTk z dnia 10.03.2017 r. wydanej dla Burmistrz Zelowa - dokument stracił ważność 2017-07-11 15:22:34
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w związku z deycją Wojewody Łodzkiego o wszczęciu postępowania z wniosku Burmistrza Zelowa - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-07-07 09:28:01
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o nałożeniu na Burmistrza Zelowa obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym - Budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-06-22 14:31:26
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą nabycia mienia przez Skarb Państwa - dokument stracił ważność 2017-06-21 11:52:39
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH W GMINIE ZELÓW, OBRĘB CHAJCZYNY - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:03:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Zelowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - dokument stracił ważność 2017-06-07 09:16:29
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Kopeckiego w Bełchatowie 2017-06-07 08:17:48
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI BUJNY SZLACHECKIE GMINIE ZELÓW - dokument stracił ważność 2017-06-06 10:20:23
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2017-06-01 11:03:03
dokument obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji Starosty Bełchatowskiego udzielającą Burmistrzowi Zelowa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-05-31 13:55:10
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2017-05-26 12:33:12
dokument Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa dróg gminnych w Łękińsku: ul. Poprzecznej i ul. Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną ? budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i ul. Klonowej: gmina Kleszczów? w zakresie: jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, przebudowa innych dróg publicznych, przebudowa rowu, rozbiórka i budowa kapliczki wraz z infrastrukturą techniczną sieci: kanalizacji deszczowej (przebudowa rowu, przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z rozbiórką studni, przebudowa linii kablowej SN i EN i przyłączy: wodociągowych, sanitarnych, deszczowych, kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej (oświetlenie uliczne wraz z rozbiórką latarni, linia kablowa niskiego napięcia ze złączami kablowymi). - dokument stracił ważność 2017-05-17 08:00:25
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Klonowej w Łękińsku, gmina Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-05-11 10:35:11
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ul. Kopeckiego w Bełchatowie 2017-04-13 08:51:11
dokument obwieszczenie o przekazaniu do Wojewody Łódzkiego odwołania od decyzji Starosty Bełchatowskiego nr 236.2017, znak: AB.6740.8.4.2017.3.PTk.BM z dnia 10.03.2017 - Kol. Łobudzice - dokument stracił ważność 2017-04-10 12:03:16
dokument OGŁOSZENIE - dokument stracił ważność 2017-04-05 13:29:34
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Słoneczna w Bełchatowie 2017-04-04 09:37:31
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej nr 101368E w Kleszczowie ul. Krótka - dokument stracił ważność 2017-04-03 08:09:26
dokument Informacja Starosty Bełchatowskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: NIWY, PODKLUCZE i PODŻAR, położone w gminie SZCZERCÓW, powiat bełchatowski, woj. łódzkie - dokument stracił ważność 2017-03-29 11:14:11
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Poprzecznej w Łękińsku gm. Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-03-27 09:55:02
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej w Pożdżenicach, gmia Zelów - dokument stracił ważność 2017-03-23 09:27:19
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice, gmina Zelów - dokument stracił ważność 2017-03-23 09:23:35
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH: OBRĘB BUJNY SZLACHECKIE, GMINA ZELÓW, POWIAT BEŁCHATOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE. - dokument stracił ważność 2017-03-20 08:19:07
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żłobnica - przepompownia kanalizacji deszczowej wraz z kanałem tłoczonym - dokument stracił ważność 2017-03-08 12:17:16
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odnośnie nabycia z mocy ustawy na Skarb Państwa dz. nr 89/17, nr 89/19, 236/1 obr. 13 m. Bełchatowa - dokument stracił ważność 2017-02-13 13:13:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odnośnie nabycia z mocy ustawy na Skarb Państwa dz. nr 87/233 obr. 14 m. Bełchatowa - dokument stracił ważność 2017-02-13 13:08:53
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Kleszczów - Sulmierzyce - dokument stracił ważność 2017-02-13 08:28:00
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w m. Czyżów, gmina Kleszczów - dokument stracił ważność 2017-02-08 10:20:54
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Słonecznej w Bełchatowie - dokument stracił ważność 2017-02-03 08:59:48
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej w m. Kolonia Łobudzice, gmina Zelów - dokument stracił ważność 2017-02-01 08:02:01
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Żłobnica - dokument stracił ważność 2017-02-01 07:57:57
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej w m. Pożdżenice - dokument stracił ważność 2017-01-30 14:16:58
dokument Ogłoszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie utworzenia obszaru granicznego dla lotniska wojskowego. 2017-01-30 12:16:44
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania na wniosek Burmistrz Zelowa - dokument stracił ważność 2017-01-05 13:50:45
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK 127 I 128 W OBR. FOLWARK W GMINIE KLESZCZÓW. - dokument stracił ważność 2017-01-05 09:34:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - ul. Lipowa 2016-12-23 11:46:25
dokument Zapytanie ofertowe:" Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie" - dokument stracił ważność 2016-12-20 09:24:15
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-12-19 12:44:09
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Sulmierzyce Kalisko - dokument stracił ważność 2016-12-19 12:19:32
dokument decyzja Starosty Bełchatowskiego znak : WS.680.5.2.2016 z dnia 15.12.2016 r. o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie - dokument stracił ważność 2016-12-19 09:14:59
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-12-09 14:35:51
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-12-09 09:23:45
dokument Zapytanie ofertowe:" Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie" - dokument stracił ważność 2016-12-08 08:18:56
dokument Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów : STANISŁAWÓW PIERWSZY, STANISŁAWÓW DRUGI i TATAR, gminy SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-12-07 12:50:16
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego informujące o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji kończącej postępowanie i rozstrzygającej sprawę co do jej istoty - "Kolonia Łobudzice", gmina Zelów - dokument stracił ważność 2016-12-01 08:07:57
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-11-22 13:09:48
dokument Świadczenia usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego przez lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie? - dokument stracił ważność 2016-11-22 10:59:44
dokument Wykaz nieruchomości stanowiązych własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-11-17 11:44:51
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - projekt zamienny Ludwików 2016-11-15 13:16:57
dokument Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2016-11-15 13:07:21
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-10-26 09:17:59
dokument obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o uchyleniu decyzji Starosty Bełchatowskiego w związku z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-10-25 14:53:02
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-10-24 09:13:40
dokument Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek: 123, 124, 125, 126, 127 i 128 w obr. Folwark, gm. Kleszczów. - dokument stracił ważność 2016-10-13 12:31:14
dokument Ogłoszenie o przeprowadzeniu na gruncie czynności ustalenia położenie punktów granicznych w gminie Kleszczów, obr. Bogumiłów. - dokument stracił ważność 2016-09-28 12:10:37
dokument Ogłoszenie o przeprowadzeniu na gruncie czynności ustalenia położenie punktów granicznych w gminie Kluki, obr. Parzno -Lesisko. - dokument stracił ważność 2016-09-28 12:09:24
dokument Zawiadomienie o przeprowadzaniu czynności wyznaczenia położenia punktów granicznych określających przebieg granicy nieruchomości położonej w obrębie Faustynów, gmina Zelów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie. - dokument stracił ważność 2016-09-15 14:57:32
dokument Zawiadomienie o przeprowadzaniu czynności ustalenia położenia punktów granicznych określających przebieg granicy nieruchomości położonej w obrębie Faustynów, gmina Zelów, powiat bełchatowski, województwo łódzkie. - dokument stracił ważność 2016-09-15 14:56:11
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-09-07 11:14:40
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-09-07 11:13:32
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-09-02 13:47:50
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-09-02 13:47:22
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-08-31 14:55:06
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Lipowa 2016-08-25 11:49:21
dokument wszczęcie procedury likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb - Zarzecze w miejscowości Pólko - dokument stracił ważność 2016-08-04 10:49:44
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH położonych w obrębie TATAR gmina SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-08-01 15:02:41
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-29 10:20:38
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-28 14:45:56
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-25 09:28:15
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH położonych w obrębie STANISŁAWÓW II gmina SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-07-22 14:28:17
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH położonych w obrębie STANISŁAWÓW I gmina SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-07-22 14:26:51
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH położonych w obrębie TATAR gmina SZCZERCÓW - dokument stracił ważność 2016-07-22 14:22:43
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-22 12:14:46
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-22 07:58:42
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-07-13 11:33:33
dokument Ogłoszenie o przeprowadzeniu na gruncie czynności ustalenia położenie punktów granicznych - dokument stracił ważność 2016-07-11 12:16:11
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-30 12:35:53
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-23 12:58:01
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-21 10:46:17
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-10 12:00:26
dokument obwieszczenie sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-06-09 15:10:38
dokument Decyzja o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:35:02
dokument Decyzja o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-04-25 12:58:43
dokument Decyzja o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-04-25 12:57:13
dokument Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów : DOBRZELÓW, HELENÓW, MYSZAKI, NIEDYSZYNA i WIELOPOLE, gminy BEŁCHATÓW. - dokument stracił ważność 2016-04-12 09:05:28
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-03-17 14:17:57
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-03-03 11:59:48
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-03-03 11:58:50
dokument Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2016-02-04 09:21:17
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO 2016-01-20 12:08:15
dokument Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów : DOMIECHOWICE i ŁAWY, gminy BEŁCHATÓW - dokument stracił ważność 2015-12-14 14:44:18
dokument Terminy narad koordynacyjnych w 2016 roku - dokument stracił ważność 2015-12-14 12:34:14
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Bełchatowskiego przeznaczonych 2015-11-30 11:12:03
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2015-11-25 08:23:23
dokument Zapytanie ofertowe na ; "Wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Bełchatowskiego w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku?. - dokument stracił ważność 2015-11-24 13:20:28
dokument Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2015-11-24 13:00:48
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE: Świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Bełchatowskiego w przypadku niemożnosci dopełnienia tego przez lekarza leczacego chorego w ostatniej chorobie - dokument stracił ważność 2015-11-20 11:26:51
dokument Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych - dokument stracił ważność 2015-10-08 08:49:26
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI - dokument stracił ważność 2015-09-22 09:18:36
dokument ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa - dokument stracił ważność 2015-09-09 09:47:25
dokument obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2015-09-07 11:27:13
dokument ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK - dokument stracił ważność 2015-08-10 15:04:37
dokument (20-21.07.2015) Wymiana sprzętu komputerowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - dokument stracił ważność 2015-07-14 11:45:23
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek Niedyszyna - dokument stracił ważność 2015-07-09 11:35:50
dokument Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek obr. WIELOPOLE - dokument stracił ważność 2015-07-07 08:24:03
dokument Ogłoszenie o okazaniu granic działki nr 353-dr obręb Strzyżewice - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:46:41
dokument Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic. 2015-06-12 10:43:44