Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Bełchatowski
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Powierzanie realizacji zadań publicznych

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadań publicznych 2020-09-09 14:22:44
dokument Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadań publicznych 2020-09-09 14:21:03
dokument Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadań publicznych 2020-09-09 14:20:32
dokument nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 2020-07-16 14:21:38
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanychze środków PFRON 2020-07-01 13:55:48
dokument Zawarcie umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020r. 2020-03-13 12:46:30
dokument rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2020-02-25 14:56:49
dokument powołanie Komisji Konkursowych d.s oceny ofert na realizacje zadań publicznych w 2020r. 2020-02-12 14:49:28
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2020 roku z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej 2020-01-14 14:14:59
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2020 roku z zakresu kultury i sztuki 2020-01-14 14:11:43
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2020 roku w zakresie p[omocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2019-12-18 09:12:25
dokument rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie prowadzenia w 2020roku punktów niepodpłatnej pomocy prawnej 2019-12-03 12:43:34
dokument konkurs ofert na stanowisko animatora sportu w ramach projektu "Lokalny Animator Sportu" 2019-11-29 12:52:27
dokument Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert - NPP lub NPO 2020 2019-11-06 10:58:20
dokument oferta Górniczego Klubu Sportowego "Bełchatów" S.A na realizacje zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-10-15 15:06:36
dokument ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi - dokument stracił ważność 2019-10-10 15:04:47
dokument ustalenie procedury rozpatrywania ofert i udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym w oparciu o art. 19a (mała dotacja) 2019-09-23 12:13:36
dokument SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2019-05-09 11:11:22
dokument ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2019r 2019-04-25 10:33:21
dokument zatwierdzenie wyników rozliczenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018r. 2019-02-07 10:45:07
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na stanowisko animatora sportu w ramach programu:"Lokalny Animator Sportu 2019 2019-01-09 14:05:27
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019 roku 2018-12-18 15:03:14
dokument Ogloszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktow nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2019r. - dokument stracił ważność 2018-11-07 14:31:12
dokument konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019r. 2018-10-02 09:42:45
dokument rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2018r 2018-06-21 09:21:37
dokument otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych do realizacji od miesiąca czerwca 2018 roku do dnia 15 grudnia 2018 roku. - dokument stracił ważność 2018-05-16 15:04:14
dokument Informacja Zarządu Powiatu w Bełchatowie o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego?Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego? 2018-05-04 09:48:21
dokument oferta na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - dokument stracił ważność 2018-04-09 11:53:51
dokument rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i dokonanie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2018r z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2018-03-21 12:30:55
dokument Powołanie Komisji Konkursowych dla oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. 2018-01-26 11:00:58
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na stanowisko animatora sportu w ramach programu:"Lokalny Animator Sportu 2018" - dokument stracił ważność 2018-01-24 08:44:54
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2018 roku - dokument stracił ważność 2017-12-12 14:28:05
dokument ogloszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktow nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe - dokument stracił ważność 2017-11-08 11:15:55
dokument oferta na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pod nazwą: XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej MOJA OJCZYZNA. - dokument stracił ważność 2017-09-26 14:09:20
dokument oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2017-09-13 12:58:10
dokument oferta realizacji zadania publicznego 2017-07-07 10:49:34
dokument zawarcie umów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017r 2017-06-21 08:30:32
dokument rozstrzygnięcie konkursuofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2017-06-07 14:09:49
dokument powołanie komisji konkursowej d/s opiniowania ofert z zakresu rehabilitacjiosób niepełnosprawnych 2017-06-02 10:14:13
dokument ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. 2017-04-28 13:06:45
dokument oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2017-04-19 12:26:21
dokument Rozliczenie dotacji na realizacje zadan publicznych w 2016r. 2017-02-01 12:38:04
dokument Powołanie Komisji Konkursowych dla oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. 2017-01-25 12:11:14
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych. - dokument stracił ważność 2017-01-12 09:12:10
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2016-12-22 15:08:44
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dokument stracił ważność 2016-08-04 08:15:20
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - dokument stracił ważność 2016-07-21 12:02:36
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - dokument stracił ważność 2016-07-21 12:01:55
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2016-06-21 14:29:19
dokument ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnoprawnych w 2016r. 2016-06-16 11:21:15
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2016-05-16 14:45:28
dokument oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2016-05-12 09:10:51
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - dokument stracił ważność 2016-03-23 11:03:28
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2016-03-15 09:04:38
dokument oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2016-03-08 13:58:41
dokument Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2016r. - dokument stracił ważność 2016-02-10 10:32:06
dokument Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016r. - dokument stracił ważność 2016-02-10 10:22:14
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku - dokument stracił ważność 2015-12-14 12:43:51
dokument Ogloszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. - dokument stracił ważność 2015-11-19 11:20:35
dokument Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - dokument stracił ważność 2015-11-19 10:06:36
dokument ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pod nazwą " Jesienne spotkania z piosenką im. Marcina i Mateusza" - dokument stracił ważność 2015-10-19 12:29:18
dokument oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2015-07-23 14:30:25
dokument wyniki otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnoprawnych w 2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-05 09:35:22