Powierzanie realizacji zadań publicznych

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2018 roku 2017-12-12 14:28:05
ogloszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktow nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe - dokument stracił ważność 2017-11-08 11:15:55
oferta na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej pod nazwą: XVII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej MOJA OJCZYZNA. - dokument stracił ważność 2017-09-26 14:09:20
oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2017-09-13 12:58:10
oferta realizacji zadania publicznego 2017-07-07 10:49:34
zawarcie umów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017r 2017-06-21 08:30:32
rozstrzygnięcie konkursuofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2017-06-07 14:09:49
powołanie komisji konkursowej d/s opiniowania ofert z zakresu rehabilitacjiosób niepełnosprawnych 2017-06-02 10:14:13
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. 2017-04-28 13:06:45
oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2017-04-19 12:26:21
Rozliczenie dotacji na realizacje zadan publicznych w 2016r. 2017-02-01 12:38:04
Powołanie Komisji Konkursowych dla oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. 2017-01-25 12:11:14
Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych. - dokument stracił ważność 2017-01-12 09:12:10
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2016-12-22 15:08:44
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - dokument stracił ważność 2016-08-04 08:15:20
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - dokument stracił ważność 2016-07-21 12:02:36
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - dokument stracił ważność 2016-07-21 12:01:55
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2016-06-21 14:29:19
ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnoprawnych w 2016r. 2016-06-16 11:21:15
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2016-05-16 14:45:28
oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2016-05-12 09:10:51
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - dokument stracił ważność 2016-03-23 11:03:28
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2016-03-15 09:04:38
oferty na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - dokument stracił ważność 2016-03-08 13:58:41
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2016r. - dokument stracił ważność 2016-02-10 10:32:06
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016r. - dokument stracił ważność 2016-02-10 10:22:14
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku - dokument stracił ważność 2015-12-14 12:43:51
Ogloszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r. - dokument stracił ważność 2015-11-19 11:20:35
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - dokument stracił ważność 2015-11-19 10:06:36
ogłoszenie o wpłynięciu oferty na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pod nazwą " Jesienne spotkania z piosenką im. Marcina i Mateusza" - dokument stracił ważność 2015-10-19 12:29:18
oferta na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki - dokument stracił ważność 2015-07-23 14:30:25
wyniki otwartego konkursu ofert i zawarcia umów na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnoprawnych w 2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-05 09:35:22